červen od 17. 6. do 24. 6. - 25. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

11. neděle v mezidobí - červen od 17. 6. do 24. 6. - 25. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17.6.
11. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Františka Turečka, sestru Annu, rodiče, staré rodiče a duše v očistci
   
PO
18.6.
Pondělí 11. týdne v mezidobí    
18.30 za Milana Petrlu, rodiče, rodiče Bartošových a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚT
19.6.
Úterý 11. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa nebo sv. Romualda, opata    
   
ST
20.6.
Středa 11. týdne v mezidobí 15.00 Pohřeb pana Františka Cipryse (88)
-- večerní mše nebude
ČT
21.6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 7.30 za rodiče Tučkovy, jejich rodiče, celou zemřelou rodinu a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu
   

22.6.
Pátek 11. týdne v mezidobí nebo sv. Paulína Nolánského, biskupa nebo sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků   9.30 - 13.00 farářské zkoušky
18.30 za Jana Mikuliče, rodiče z obou stra, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
23.6.
Sobota 11. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Václava Uhra, snachu, rodiče Uhrových a Hodonských a celou zemřelou rodinu
15.00 udílení svátosti křtu
NE
24.6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 8.00 za farnost
10.00 za Františka Uhra, dceru Marii Žužičovu a manžela s ochranou Panny Marie pro celou žijící rodinu. Tedeum na poděkování za uplynulý školní rok.
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. června 2012:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožila paní Marie Ciprysová, ulice Hrnčířská

Oznámení:

  • - v sobotu 23. června je možné se utkat s týmy z ostatních farností v nejrychleji se rozšiřujícím sportu světa, florbale. Tým musí mít alespoň čtyři hráče. Přihlašujte se na pavel.tihlarik@farnostbreclav.cz. Podrobnosti máte na vývěsce kostela. Jsou zváni naši mladí, zvláště biřmovanci.
  • - na příští neděli 24. 6. vyhlašuje pan biskup sbírku na bohoslovce. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - příští neděli po mši svaté poděkujeme za milosti a dary, které naši školáci obdřželi v uplynulém školním roce slavnostním TE DEUM.
  • - ve středu kvůli pohřbu nebude večerní mše svatá - úmysl je přesunut na sobotu ráno. Pokud termín nevyhovuje, duchovní správce prosí o domluvu na jiný termín. Děkujeme.

Pouť do Mikulčic

  • - 5. července bude již tradiční pouť v Mikulčicích. Prosíme zapište se závazně, kdo chcete jet, vzadu v kostela na seznam do autobusu.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52