od 16.6. do 23.6. (25. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
16.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice   8.00 Za Libuši Šulákovou, manžela, oboje rodiče
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 10.00 Za Františka Šimko se vzpomínkou 30.výročí úmrtí,
rodiče, bratra, Miroslava Čekala a celou živou a zemřelou rodinu         
PO
17.6.
     
18.30 Za...
ÚT
18.6.
     
   
ST
19.6.
     
18.30 Za...
ČT
20.6.
  7.30 Za...
   

21.6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    
18.30 Za...
SO
22.6.
    7.30 Za...
   
NE
23.6.
Slavnost Těla a Krve Páně      
 9.00 Za Františka Uhra, rodinu Žužičovu
a celou živou a zemřelou rodinu

Oznámení:

» Dnes se zapisují úmysly mší sv. na měsíc červenec, srpen a září

» Přihlášky do náboženství na školní rok 2018/2019 jsou na stolku u východu kostela,
  vyplněné, prosím, odevzdávejte do konce měsíce června. Můžete vhodit do poštovní
  schránky na faře.

» Na příští neděli je vyhlášená celodiecézní sbírka na bohoslovce. Upřímné Bůh odplať
  za Váš dar! Sbírka na opravu varhan bude následující neděli (1.7.)

» Přijměte pozvání na farní den příští neděli (24.6.) Začátek v 15.00 hodin v kostele,
  od 16.00 hodin program na farním dvoře a zahradě (cimbálová muzika, pro děti
  skákací hrad a soutěže, večer promítání filmu.) Šikovné hospodyňky prosím o drobné
  pohoštění, nějaké buchtičky, koláče nebo jednohubky k pivu a vínu. Pozvání je
  poděkováním za projevenou štědrost při  kostelní sbírkách na opravu varhan.

»  Stolní kalendáře 2019 na podporu stavby kostela v Brně – Lesné jsou k zakoupení
  v sakristii za 70,-Kč/kus. Pro ženy z úklidových skupin je kalendář zdarma, jako malé
  poděkování za jejich službu, přijďte si jej vyzvednout! 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52