od 16.6. do 23.6. (25. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
16.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice   8.00 Za Libuši Šulákovou, manžela, oboje rodiče
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
 10.00 Za Františka Šimko se vzpomínkou 30.výročí úmrtí,
rodiče, bratra, Miroslava Čekala a celou živou a zemřelou rodinu         
PO
17.6.
     
   
ÚT
18.6.
     
   
ST
19.6.
     
18.30 Za zemřelé rodiče Trpělkovy, vnuka
a celou živou a zemřelou rodinu
ČT
20.6.
  7.30 Za...
   

21.6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    
18.30 Za Františka a Anastázii Sedláčkovy, dceru,
tři syny, snachu a zetě a za celou živou a zemřelou rodinu
SO
22.6.
    7.30 Za...
   
NE
23.6.
Slavnost Těla a Krve Páně      
 9.00 Za Františka Uhra, rodinu Žužičovu
a celou živou a zemřelou rodinu
Oznámení:

» Kostelní sbírky minulé neděle (na charitativní účely) vynesly 13 500,-Kč.
   Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Dnes se zapisují úmysly mší sv. na měsíc červenec, srpen a září.
   Po ranní mši sv. u paní Jaroslavy Bartošové, po „hrubé“ u paní Marie Prajkové. 

»  V pondělí nebude mše sv. z důvodu studijních dnů na Vranově u Brna,
    děkuji za pochopení.

»  Na příští neděli jsou zváni do průvodu „Božího Těla“ všichni ministranti, družičky,
    krojovaní (chasa) i všichni ostatní.

»  Setkání členů farní pastorační rady bude v pondělí (24.6.) po mši sv. v 19.30 hodin
    na faře.

» Na stolcích jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok 2019/2020
   Vyplněné je odevzdávejte do konce měsíce června 2019

»  V neděli 30.6. se bude konat farní den, plakátek s rámcovým programem je na
    vývěsce kostela. Přijměte pozvání na toto setkání a pozvěte také další účastníky!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52