červen od 19. 6. do 26. 6. - 25. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

12. neděle v mezidobí  od 19. 6. do 26. 6. - 25. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
19. 6.
12. neděle v mezidobí 8.00 na úmysl dárce
10.00 za Václava Uhra, snachu, rodiče Uhrových a Hodonských a celou zemřelou rodinu
   
PO
20. 6.
Pondělí 12. týdne v mezidobí    
18.30 za Františka Netopilíka se vzpomínkou 40. výročí jeho úmrtí, manželku Marii, celou zemřelou rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
ÚT
21. 6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka    
   
ST
22. 6.
Středa 12. týdne v mezidobí nebo sv. Paulína Nolánského, biskupa nebo sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků   v 8.00 hod. odjezd od kostela na děkanátní pouť ministrantů a jejich sourozenců na Svatý Kopeček u Olomouce
mše sv. nebude  
ČT
23. 6.
Čtvrtek 12. týdne v mezidobí 7.30 na dobrý úmysl (O. J.)
  vizitace biskupství

24. 6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE    
18.30 za Pavla Petrlu, rodiče z obou stran a  dary Ducha svatého pro žijící  rodinu
SO
25. 6.
Sobota 12. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie mše sv. nebude  
  svatební mše svatá v Dolních Bojanovicích
NE
26. 6.
13. neděle v mezidobí 8.00 za duchovního otce Vladimíra Stejskala se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí 
10.00 Na poděkování za udělení dary a milosti našim školákům v uplynulém školním roce a za farnost
  odpoledne setkání kněží

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. června 2016:

Jubilanti:

  • - 55 let společného života slaví manželé Marie a Antonín Zapletalovi, Lesíčková

Oznámení:

  • - ve středu 22. 6. v 8.00 hod. je odjezd od kostela na ministrantskou děkanátní pouť do poutní Baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, pak následuje návštěva ZOO Zlín. Návrat v pozdním odpoledni či navečer Děti si s sebou kromě vhodného oblečení - spíše sportovní - vezmou také větší svačinu na "oběd z vlastních zásob".
  • - příští neděli při mši svaté v 10.00 hod. poděkujeme za milosti a dary, které naši školáci obdrželi v uplynulém školním roce slavnostním TE DEUM a ihned po mši se v kostele uskuteční setkání s rodiči dětí, které půjdou po prázdninách do třetí třídy. Účast rodičů je nutná kvůli domluvě. Děkujeme.
  • - pouť do Mikulčic - 5. července odjezd ve 14.45 od kostela. Prosím zapište se na rozpis. V 16.00 hod. sv. růženec a 16.30 hod. mše svatá.
  • - setkání organizátorů prázdninového přífarního tábora bude ve středu 22.6. v 17.00 hod. na faře. Jsou zváni všichni, kdo se chtějí jakkoli zapojit, podrobnější informace u Magdalény Benešové.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši dnešní štědrost na kněžský dorost, minulou neděli pravidelná sbírka na opravy našeho Lanžhotského kostela vynesla 21 795,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - duchovní správa připomíná, že na vývěsce kostela máte pozvánky na různé poutě a Katolickou charismatickou konferenci v Brně.
  • - dnes se zapisují úmysly mší svatých na měsíce červenec, srpen a září.
  • - vzadu na stolečku je papír pro zapsání zájemců na farní pouť k Bráně Božího milosrdenství, která se uskuteční v sobotu 6. srpna 2016. Přesná trasa poutě bude ještě upřesněna a budete s ní včas seznámeni.

Biskupské svěcení

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle diecézní biskup oznamuje, že pomocným brněnským biskupem byl papežem Františkem jmenován Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. Biskupské svěcení přijme ve středu 29. června 2016 ve 14.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Srdečně vás zvěme a prosíme o modlitby.

Kněžské svěcení

V sobotu 25. 6. 2016 přijmou při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení čtyři jáhni brněnské diecéze. 
Mgr. Ing. Marek Husák, DiS. (*1985) … z farnosti Mikulov - sv. Václav
Mgr. Ing. Jiří Janalík (*1978) … z farnosti Telč
Jaroslav Laštovička (*1989) … z farnosti Jimramov
Bc. Tomáš Žižkovský, DiS. (*1987) … z farnosti Brno - Žabovřesky
Spolu s nimi přijme kněžské svěcení jáhen novoříšské kanonie premonstrátů
fr. Petr Pavel Severin, OPraem. (*1983) … z farnosti Bohuslavice u Kyjova
Termíny primičních mší svatých jsou zveřejněny na <https://www.primice.cz>.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52