červen od 2. 6. do 9. 6. - 23. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

9. neděle v mezidobí od 2. 6. do 9. 6. - 23. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
2.6.
9. neděle v mezidobí 9.00 ke cti Nejsvětější svátosti oltářní
  po mši svaté bude průvod Božího Těla
17.00 - 18.00 Celosvětová ADORACE Nejsvětější svátosti oltářní
PO
3.6.
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků    
18.30 za Zdeňka Slámu, otce, dvoje staré rodiče a za dar zdraví pro žijící rodinu
ÚT
4.6.
Úterý 9. týdne v mezidobí   Formační setkání kněží na Vranově u Brna
   
ST
5.6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka     
18.30 za Oldřicha Tučka, manželku, dceru Oldřišku a celou zemřelou i žijící rodinu
ČT
6.6.
Čtvrtek 9. týdne v mezidobí nebo sv. Norberta, biskupa 7.30 za Marii Černou, manžela, zemřelou i živou rodinu a duše v očistci; po mši svaté se uskuteční výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; odpoledne od 18.00 do 19.00 hod.
  dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných

7.6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA   dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných
17.30 ! adorace za posvěcení kněží
18.30 za Pavla Petrlu, oboje rodiče a dary Ducha sv. pro celou živou rodinu
SO
8.6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 7.30 za zemřelou Marii Šimkovu, manžela Antonína, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
   
NE
9.6
10. ned ěle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za rodiče Annu a Antonína Ciprysových, rodinu Ciprysovu a Studénkovu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. června 2013:

Jubilanti:

 • - 80 let se dožila paní Růžena Bartošová, ulice Luční
 • - 55 společného života oslavili manželé Blažena a Josef Poláchovi, ulice Masarykova

Oznámení:

 • - sbirka na opravy kostela minulou neděli vynesla 25 566,- Kč.Upřímné Pán Bůh zaplať.
 • - rodiče dětí jako dar k slavnostnímu svatému přijímání nechali pozlatit patenu k podávání sv. přijímání v ceně 3500,- Kč. Duchovní správa děkuje.
 • - pozor změna - večerní mše svaté budou v 18.30 hod.
 • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis v zadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 10.30 hod. a odpoledne od 18.30 do 19.30 hod.
 • - Upřímné poděkování patří jubilantům při dožití 65 let za dar na opravy kostela 3 023,- Kč a jubiolantům při dožití 80 let za dar na opravy kostela 1 456,- Kč.
 • - dětský tábor v Kněždubu. Termín: 15.-19.7.2013. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.
 • - 7. 6. v pátek bude setkání dětí, které letos měli slavnostní svaté přijímání a rodičů na faře - slavnostní zakončení přípravy k 1. sv. přijímání (minulý pátek pršelo)
 • - příští neděli 9. června po ranní mši svaté a před hrubou mší svatou se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíc červenec, srpen a září

Den za posvěcení kněží

 • - jako každoročně, tak i letos v období kolem slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se bude konat setkání kněží s jejich biskupem. Zvu všechny kněze k setkání na Vranově u Brna v úterý dne 4. 6. 2013 v době od 9 do 15 hodin.
 • Program začíná v 9:30 mší svatou, následuje adorace, oběd a poté možnost setkání. Albu a bílou štolu s sebou, převlékání a příprava k liturgii bude ve velkém sále Duchovního centra.
 • Zároveň vyzývám duchovní správce, aby podle možností vykonali s věřícími ve vhodný den hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží.                                                                                                                                             biskup Vojtěch
 • - v naší farnosti bude adorace za posvěcení kněží 7. června od 17.30 hod.
   

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52