červen od 23. 6. do 30. 6. - 26. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

12. neděle v mezidobí od 23. 6. do 30. 6. - 26. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
23.6.
12. n eděl e v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Františka Šimko, bratra a rodiče, za Drahomíra Čekala se vzpomínkou na jeho první výročí úmrtí
   
PO
24.6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE    
18.30 za Františka Netopilíka, manželku Marii, celou zemřelou a žijící rodinu
ÚT
25.6.
Úterý 12. týdne v mezidobí    
15.00 pohřeb pana Vladimíra Vrubce
ST
26.6.
Středa 12. týdne v mezidobí    
18.30 za Františka a Marii Ciprysovy, celou zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
ČT
27.6.
Čtvrtek 12. týdne v mezidobí nebo sv. Cyrila Alexandrijského, biksupa a učitele církve 7.30 za Františka Svačinu, manželku, syna, celou zemřelou rodinu s probou o Boží ochranu pro živou rodinu
   

28.6.
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    
18.30 za Boženu Paulíkovu, manžela Josefa, její sestru a celou živou i zemřelou rodinu
SO
29.6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátek  7.30 za zemřelého syna Petra s probou o dary Ducha svatého pro jeho sourozence a jejich rodiny
  9.00 hod. kněžské svěcení v Brně
NE
30.6.
13. ne děle  v mezidobí 8.00 za Ludmilu Brantalíkovu, manžela a duše v očistci
10.00 za farníky naše školáky s vděčností za udělené dary v uplynulém školním roce
  15.00 hod. primiční mše svatá v Poštorné

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 23. června 2013

Oznámení:

 • - příští neděli po mši svaté poděkujeme za milosti a dary, které naši školáci obdřželi v uplynulém školním roce slavnostním TE DEUM a děti dostanou odměny za "bodovací soutěž".
 • - pouť do Mikulčic - 5. července letos nebude, uskuteční se o den později 6. července v  16.00 hod., je možné se tedy kromě Velehradu zapisovat i na sobotu do Mikulčic. Podle zájmu se pak objedná autobus. Byl jsem tázán, zda na velehradské oslavy se mají mladí obléci do krojů; je to možné, krojovaní budou společně s farností, ale je třeba zvážit fyzickou náročnost pouťi. Příjezd na Vlehrad by měl být před osmou hodinou ranní a odjezd po slavností mši, tedy před polednem.
 • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši dnešní štědrost na kněžský dorost, příští neděli je pravidelná sbírka na opravy našeho Lanžhotského kotela.
 • - duchovní správa připomíná, že na vývěsce kostela máte pozvánky na primiční mše svaté, autobus na neděli do Poštorné se objednávat nebude.
 • - z pátku 28. 6. na sobotu 29. 6. se uskuteční "farní noc a den" pro děti z malé scholičky. Děti potřebují karimatku, spacák a oblečení.
 • - biskupství brněnské spolu s dalšími institucemi pořádá pro seniory kurz Živá teologie. Spirituální dimenze člověka. Přihlášky přijímá Centrum pro rodinu a sociální péče v Brně (Josefská 1). Podrobnosti najdete na vývěsce a na internetu https://www.bioetika.cz

Kurz pro lektory přípravy na manželství

 • - již více než devět let probíhá v naší brněnské diecézi příprava na manželství formou zážitkového kurzu – Kurz partnerství. Jedná se o jednu z několika forem přípravy, která tvoří různorodou nabídku pro mladé lidi. Kurz je organizován ve spolupráci Centra pro rodinu a sociální péči (CRSP), Diecézního centra života mládeže MAMRE a Rodinného centra Blansko a za posledních šest let jej absolvovalo více než 190 párů.
 • - kdo se může zúčastnit kurzu pro lektory? Manželský pár (délka manželství nejméně osm let), jeden z manželů absolvoval vzdělání obsahující alespoň základy psychologie, např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, atd. Manželský pár předloží kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce.
 • - prosíme zájmemce, aby se domluvili s duchovním otcem.

Kněžské svěcení

 • V sobotu 29. 6. 2013 přijme při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení šest dosavadních jáhnů brněnské diecéze:
  • Mgr. Jiří Brtník (*1985) … z farnosti Babice nad Svitavou
  • Michal Cvingráf (*1976) … z farnosti Běhařovice
  • Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa (*1976) … z farnosti Velké Meziříčí
  • Vojtěch Loub (*1986) … z farnosti Brno - Židenice
  • Mgr. Jiří Polach (*1978) … z farnosti Břeclav - Poštorná
  • Mgr. Petr Václavek (*1969) … z farnosti Jinošov

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52