červen od 24. 6. do 1. 7. - 26. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE - červen od 24. 6. do 1. 7. - 26. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24.6.
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 8.00 za farnost
10.00 za Františka Uhra, dceru Marii Žužičovu a manžela s ochranou Panny Marie pro celou žijící rodinu. Tedeum na poděkování za uplynulý školní rok.
   
PO
25.6.
Pondělí 12. týdne v mezidobí    
18.30 za Boženu Doležalovu, otce, rodiče Doležalovy a duše v očistci
ÚT
26.6.
Úterý 12. týdne v mezidobí    
   
ST
27.6.
Středa 12. týdne v mezidobí nebo sv. Cyrila Alexandrijského, biksupa a učitele církve    
18.30 za Boženu Paulíkovu, manžela Josefa, její sestru a celou živou a zemřelou rodinu
ČT
28.6.
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 7.30 za farnost - překlad z 1.7.
   

29.6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátek     
18.30 za zemřelého syna Petra Bartoše s prosbou o ochranu Panny Marie a dary Ducha sv. pro jeho sourozence a jejich rodiny
SO
30.6.
Sobota 12. týdne v mezidobí nebo Svatých prvomučedníků římských nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Františka Straku, jeho rodiče, Zdeňka Markoviče a za celou žijící a zemřelou rodinu
  9.00 hod. kněžské svěcení tří jáhnů v Brně - prosíme o modlitbu
NE
1.7.
13. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Brantalíkovu, manžela a duše v očistci
10.00 za Františka Svačinu, manželku, syna a za Boží ochranu pro žijící rodinu
11.00 Udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. června 2012:

Oznámení:

  • - ve středu bude sloužit mši svatou ještě novokněz P. Jiří Jeniš - nyní kaplanuje v Hodoníně. Po mši bude udělovat novokněžské požehnání.
  • - pravidelná návštěva nemocných na první pátek v měsíci červenci se uskuteční o týden dříve - tedy ve čt 28.6. a pá 29.6. Navštěvovat se budou také nemocní, které duchovní správce navštěvuje jednou z dva měsíce. Prosíme sdělte to nemocným.
  • - dnes je sbírka na bohoslovce. Děkujeme.
  • - připomínáme odevzdání přihlášek na křesťanský tábor nejpozději do 25. 6. 2012 u Pavly Švirgové.
  • - příští neděli bude sbírka na splátku půjčky městu. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - v pátek 29. června v 19,30 hodin na faře je schůzka organizátorů Noci kostelů k provedení závěrečného vyhodnocení přípravy a průběhu akce.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52