od 23.6. do 30.6. (26. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
23.6.
Slavnost Těla a Krve Páně   9.00 Za Františka Uhra, rodinu Žužičovu
a celou živou a zemnřelou rodinu
        
   
PO
24.6.
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele    
   18.30 Za Josefa a Marii Drštkových u příležitosti 10.výročí úmrtí
a za celou zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚT
25.6.
     
   
ST
26.6.
     
 18.30 Za Františka Švirgu, rodiče a rodinu Bartošovu
a za celou živou rodinu
ČT
27.6.
     7.30 Za...
   

28.6.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova    
18.30 Za Oldřicha a Zdenku Tučkovy,
dceru Oldřišku a celou živou a zemřelou rodinu
SO
29.6.
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů   8.00 Za Pavla Švirgu, rodiče z obou stran
a Boží ochranu pro živou rodinu
   
NE
30.6.
13. neděle v liturgickém mezidobí    8.00 Za Ludmilu Brantalíkovou, manžela,
syna Vlastimila a celou živou a zemřelou rodinu
 10.00   Za Václava Uhra, snachu Marii, rodiče Uhrových
a Hodonských a celou živou a zemřelou rodinu      

Oznámení

»  Setkání členů farní pastorační rady bude v pondělí (24.6.) po mši sv. v 19.30 hodin
   na faře.

»  Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav, organizace a zdárného průběhu slavnosti
   „Božího Těla.“ Pán Bůh Vám odplať a žehnej!

»  Příští neděli (30.6.) budou kostelní sbírky na potřeby kostela. Upřímné Pán Bůh
   odplať za Váš dar!

» Příští neděli se bude konat farní den, plakátek s rámcovým programem je na
   vývěsce kostela. Přijměte pozvání na toto setkání a pozvěte také další účastníky!
   Šikovné hospodyňky prosím o drobné pohoštění, nějaké koláče a cukroví.

» Na stolcích jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok 2019/2020
   Vyplněné je odevzdávejte do konce měsíce června 2019

»  Ve středu 10.7. bude adorační den farnosti. Prosím zapisujte se do připraveného
   rozpisu služeb.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52