od 23.6. do 30.6. (26. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
23.6.
Slavnost Těla a Krve Páně   9.00 Za Františka Uhra, rodinu Žužičovu
a celou živou a zemnřelou rodinu
        
   
PO
24.6.
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele    
   18.30 Za Josefa a Marii Drštkových u příležitosti 10.výročí úmrtí
a za celou zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚT
25.6.
     
   
ST
26.6.
     
 18.30 Za Františka Švirgu, rodiče a rodinu Bartošovu
a za celou živou rodinu
ČT
27.6.
     7.30 Za...
   

28.6.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova    
18.30 Za Oldřicha a Zdenku Tučkovy,
dceru Oldřišku a celou živou a zemřelou rodinu
SO
29.6.
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů   8.00 Za Pavla Švirgu, rodiče z obou stran
a Boží ochranu pro živou rodinu
   
NE
30.6.
13. neděle v liturgickém mezidobí    8.00 Za Ludmilu Brantalíkovou, manžela,
syna Vlastimila a celou živou a zemřelou rodinu
 10.00   Za Václava Uhra, snachu Marii, rodiče Uhrových
a Hodonských a celou živou a zemřelou rodinu      

Oznámení

» Dnešní kostelní sbírka je na bohoslovce brněnské diecéze. Upřímné Bůh odplať za
   Váš dar! Sbírka na opravu varhan bude příští neděli (1.7.)

» Přijměte pozvání na farní odpoledne, začátek v 15.00 hodin v kostele,
   od 16.00 hodin bude program na farním dvoře a zahradě (cimbálová muzika, pro děti
   skákací hrad a soutěže, večer promítání filmu.) Můžete-li, vezměte s sebou drobné
   pohoštění, nějaké buchtičky, koláče nebo jednohubky k pivu a vínu. Pozvání je
   poděkováním za projevenou štědrost při  kostelní sbírkách na opravu varhan.

» Přihlášky do náboženství na školní rok 2018/2019 jsou na stolku u východu kostela,
   vyplněné, prosím, odevzdávejte do konce měsíce června. Můžete vhodit do poštovní
   schránky na faře.

»  Stolní kalendáře 2019 na podporu stavby kostela v Brně – Lesné jsou k zakoupení
   v sakristii za 70,-Kč/kus. Pro ženy z úklidových skupin je kalendář zdarma, jako malé
   poděkování za jejich službu, přijďte si jej vyzvednout! 

» Na pouť do Mikulčic 5.7. je zajištěný autobus, zájemci se mohou hlásit u paní Uhrové

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52