červen od 26. 6. do 3.7. - 26. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

13. neděle v mezidobí  od 26. 6. do 3. 7. - 26. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26. 6.
13. neděle v mezidobí 8.00 za duchovního otce Vladimíra Stejskala se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí 
10.00 na poděkování za udělené dary a milosti našim školáků v uplynulém školním roce a za farnost
   
PO
27. 6.
Pondělí 13. týdne v mezidobí nebo sv. Cyrila Alexandrijského, biksupa a učitele církve    
18.30 zádušní mše svatá za zemřelého Josefa Škrobáčka 
ÚT
28. 6.
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    
   
ST
29. 6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátek   14.00 hod biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula
18.30 za syna Petra s prosbou o dary Ducha svatého pro jeho sourozence a jejich rodiny
ČT
30. 6.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí nebo svatých prvomučedníků římských 7.30 za farnost z ne 3.7. po mši svaté bude
  výstav Nejsvětější svátosti oltářní od 8.00 hod. do 11.00 na zakončení školního a pastoračního roku v naší farnosti
  večerní adorace již nebude

1.7.
Pátek 13. týdne v mezidobí    
18.30 za Boženu a Josefa Paulíkových, její sestry, celou zemřelou a žijící rodinu
SO
2.7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 na dobrý úmysl (O. J.-)
   
NE
3.7.
14. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Brantalíkovu, manžela a duše v očistci
10.00 za Libuši Šulákovu, manžela, oboje rodiče, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. června 2016:

Jubilanti:

  • - 80 let se dožívá paní Marie Švirgová, Nádražní

Oznámení:

  • - sbírka minulou neděli na bohoslovce vynesla 13 991,- Kč. Pán Bůh zaplať.
  • - ve čtvrtek bude po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní - adorace. Můžeme poděkovat za uplynulý školní rok našich školáků a zakončíme tak i pastorační rok. Návštěva nemocných tyto dny nebude, jen na domluvu je duchovní otec ochoten přijít. O prázdninách již adorace ani návštěva nemocných nebude. Pokračovat budeme začátkem školního roku, tedy 1. a 2. září.
  • - obrátili se na nás z břeclavské farnosti s nabídkou několika volných míst na jejich farním táboře od 7. - 14. 8., který organizují pro děti od 3. do 8. tř. Je možné so obrátit na duchovního otce anebo přímo do Břeclavi, kontak je na stránkách farnosti.
  • - připomínáme, že na stolečku jsou archy na přihlašování na pouť 5. 7. do Mikulčic a na farní pouť v sobotu 6. srpna. Prosíme zapište se co nejdříve, kvůli další organizaci.

Biskupské svěcení

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle diecézní biskup oznamuje, že pomocným brněnským biskupem byl papežem Františkem jmenován Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. Biskupské svěcení přijme ve středu 29. června 2016 ve 14.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Srdečně vás zvěme a prosíme o modlitby.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52