červen od 29. 6. do 6. 7. - 27. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ od 29. 6. do 6. 7. - 27. týden 
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
29. 6.
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátek  8.00 za Ludmilu Brantalíkovu a manžela s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za farnost - poděkování za školní rok
   
PO
30. 6.
Pondělí 13. týdne v mezidobí nebo svatých prvomučedníků římských   odjíždí se na farní tábor do Brtnice
mše sv. nebude ! ---
ÚT
1. 7.
Úterý 13. týdne v mezidobí    
   
ST
2. 7.
Středa 13. týdne v mezidobí    
mše sv. nebude ! ---
ČT
3. 7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola 7.30 za farnost z neděle 6.7.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

4. 7.
Pátek 13. týdne v mezidobí, nebo sv. Prokopa, opata nebo sv. Alžběty Portugalské   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
18.00 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.30 za Růženu Šestákovu, manžela Františka a celou živou a zemřelou rodinu
SO
5. 7.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek 8.00 za zemřelou i živou rodinu Mayerovu, Šiškovu a Tučkovu
  úklid kostela - 1. skupina
  16.30 poutní mše svatá v Mikulčicích
NE
6. 7.
14. neděle v mezidobí 8.00 za Libuši Šulákovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela Františka, oboje rodiče a Boží ochranu a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za rodáka Jana Kubíka se vzpomínkou třetího výročí úmrtí, zemřelou rodinu a dary Ducha svatého pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. června 2014:

Mikulčice

Pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů bude slavena 5. července v 16.30 hodin na významném poutním místě v Mikulčicích na Hodonínsku. Letos jí bude předsedat kardinál Miloslav Vlk. modlitební program začíná již v 15.30 hod. Kyvadlová doprava nebude, je možné dojet osobními auty až k areálu. Autobus z naší farnosti pojede v sobotu 5. 7. v 15.10 hod. od kostela.

Oznámení:

  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme
  • - děkujeme neznámému dárci za dar na opravy kostela vhozený do schránky na faře
  • - sbírka na bohoslovce minulou neděli  vynesla 16 473,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - děkujeme za štědrost při dnešní sbírce na opravy kostela
  • - naše farnost dostala pozvánku na poutní mši svatou u příležitosti 65. jubilea kněžství Mons. Josefa Valeriána, kněze, který sloužil i v Lanžhotě. Tato pouť se koná v neděli 6. července v 10 hodin u kaple sv. Prokopa v Pikárci. V případě zájmu je možnost zajistit autobus. Hlásit se můžete u paní Hany Tučkové co nejdříve.

Manželské ohlášky

Radek Lautrbach z Lanžhota a Terezie Vališová z Lanžhota si udělí dne 23. 8. 2014 ve 13.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52