červen od 3. 6. do 10. 6. - 23 týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - červen od 3. 6. do 10. 6. - 23 týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
3.6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za Pavla Petrlu, oboje rodiče a dary Ducha sv. pro celou živou rodinu
10.00 za děti přistupující k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, sourozence a kmotry
   
PO
4.6.
Pondělí 9. týdne v mezidobí    
18.30 za Františka Netopilíka, manželku Marii a celou žijící a zemřelou rodinu
ÚT
5.6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka     
   
ST
6.6.
Středa 9. týdne v mezidobí nebo sv. Norberta, biskupa    
18.30 za Františka a Marii Ciprysovy, celou žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČT
7.6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - doporučený svátek 18.30 za Ludvíka a Marii Ševčíkovy, dceru Růženu a duše v očistci
   

8.6.
Pátek 9. týdne v mezidobí    
18.30 za Zdeňka Slámu, jeho otce, rodiče Slámovy a Svačinovy a za Boží ochranu pro celou rodinu
SO
9.6.
Sobota 9. týdne v mezidobí nebo Efréma Syrského, jáhna a učitele církve nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Ludmilu Raušerovu, manžela Františka, oboje staré rodiče, duše v očistci a požehnání pro živou rodinu
   
NE
10.6.
10. neděle v mezidobí 9.00 Ke cti Nejsvětější svátosti oltářni
  po mši svaté průvod Božího těla
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. června 2012:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožila paní Ludmila Ciprysová, ulice Sokolská
  • - 70 let se dožila paní Jiřina Paulíková, ulice Sokolská

Oznámení:

  • - minulou neděli jsme vybrali na Charitu 13 024,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - příští neděli oslavíme průvodem Slavnost Těla a Krve Páně. Připomínáme v 6.00 hod. stavění venkovního oltáře.
  • - příští neděli NEBUDE zkouška dětské scholičky na faře je průvod Božího těla.
  • - VELKÉ poděkování patří organizátorům Noci kostelů (všem, kdo se podíleli na organizaci, programu i kdo darovali vzorky vína atd.)!!.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52