červen od 30. 6. do 7. 7. - 27. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

13. neděle v mezidobí od 30. 6. do 7. 7. - 27. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30.6.
13. ned ěle  v mezidobí 8.00 za Ludmilu Brantalíkovu, manžela a duše v očistci
10.00 za farníky a zvláště naše školáky s vděčností za udělené dary v uplynulém školním roce
  15.00 hod. primiční mše svatá v Poštorné
PO
1.7.
Pondělí 13. týdne v mezidobí    
18.30 za Ludmilu Šindarovu, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
ÚT
2.7.
Úterý 13. týdne v mezidobí    
   
ST
3.7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola    
18.30 za rodiče Mrázovy a dva syny s prosbou o Boží milosti pro žijící rodinu
ČT
4.7.
Čtvrtek 13. týdne v mezidobí, nebo sv. Prokopa, opata ráno není mše sv. !! Zádušní mše za Blaženu Svačinovou (zemřela 17. 6.) přeložena na 8. 7. večer
16.00 ! Pohřeb paní Libuše Šulákové

5.7.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek 8.00 za Miroslava Hakalu se vzpomínkou na 5 výročí jeho úmrtí a jeho rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
  koncelebrovaná mše svatá biskupů Čech a Moravy v Mikulčicích LETOS NEBUDE, oslavy jsou soustředěny na VELEHRAD
SO
6.7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie mše svatá v Lanžhotě nebude 10.00 primiční mše svatá v Jasenici
pouť Mikulčice - od 15.30 hod. modlitby a zpěv; mše svatá začíná v 16.30 hod.; po bohoslužbě koncert dechové hudby
NE
7.7.
14. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Trčkovu se vzpomínkou na první výročí jejího úmrtí, manžela,děti a staré rodiče
10.00 za Josefa Straku, manželku a staré rodiče
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. června 2013:

Jubilanti:

 • - 75 let se dožila paní Ludmila Osičková, ulice Kostická

Oznámení:

 • - poutní autobus na Velehrad se  bohužel pro malý zájem musel zrušit, pro zájemce platí organizační pokyny, které jsme již otiskli v ohláškách. Děkujeme. Letos se tedy v pátek na Slavnost svatých Cyrila a Matoděje nekoná tradiční pouť v Mikulčicích. Poutní slavnost bude o den později 6. 7. v 15.30 hod. modlitby a zpěv, mše svatá bude v 16.30 hod. a po bohoslužbě je plánovaný koncert dechové hudby do 18.30 hod. Poutními autobusy i osobními auty je letos možné přijet až na místo, nebudou žádná omezení. Při slavnostní mši se letos s účastí biskupů nepočítá. Autobus z Lanžhota bude odjíždět asi ve 14.35 hod. od kostela.
 • - dnešní sbírka je na opravy našeho kostela. Sbírka minulou neděli na bohoslovce vynesla 15649,- Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplť.

Primiční mše svaté

 • V sobotu 29. června 2013 přijalo z rukou otce biskupa Vojtěch Cikrleho šest nových kněží. Přinášíme termíny jejich primičních mší svatých.
 • Přehled termínů primičních mší svatých letos vysvěcených kněží:
 •  
 • R.D. Pavel Kuchyňa: neděle 30. června 2013 v 15.00 hodin, Velké Meziříčí
 • R.D. Jiří Polach: neděle 30.června 2013 v 15.00 hodin, Břeclav-Poštorná
 • R.D. Vojtěch Loub: neděle 30.června 2013 v 15.00 hodin, Brno-Židenice
 • R.D. Michal Cvingráf: úterý 2. července 2013 v 16.30 hodin, Běhařovice
 • R.D. Petr Václavek: sobota 6. července 2013 v 10.00 hodin, Jasenice
 • R.D. Jiří Brtník: sobota 6.července 2013 v 15.00 hodin, Babice nad Svitavou

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52