od 2.6. do 9.6. (23. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
2.6.
7. neděle velikonoční    8.00 Za Evu Paulíkovou se vzpomínkou 30.výročí úmrtí
 10.00 Za děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodiny
PO
3.6.
Památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků
   
 18.30 Za Zdeňka Slámu se vzpomínkou 10.výročí úmrtí,
jeho otce se vzpomínkou 25. výročí úmrtí, dvoje staré rodiče
a celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
4.6.
     
   
ST
5.6.
Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
   
 18.30 Za Josefa Cipryse, otce, staré rodiče, Martina Horáka,
dvě manželky a Boží ochranu pro živou rodinu
ČT
6.6.
    15.00 Pohřeb zemřelého Jaroslava Cipryse
   

7.6.
     
 18.30  Za Pavla Petrlu, oboje rodiče a celou živou rodinu
SO
8.6.
     7.30 Za...
   
NE
9.6.
Slavnost Seslání Ducha svatého    8.00 Za...
 10.00 Za  Jana Šuláka, rodiče a za Ludvíka Fojtíka  

Oznámení:

» Kostelní sbírky minulé neděle (na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu),
   vynesly 16 700,-Kč, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech.
   Ve čtvrtek ráno bude adorace od 8.00 hodin do 11.00 hodin (rozpis),
   večer od 20.00 do 21.00 hodin.

» Příští neděli budou kostelní sbírky na charitativní účely, upřímné Bůh odplať
   za Váš dar! Průvodní slovo otce biskupa k této sbírce je na vývěsce kostela.

»

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52