od 3.6. do 10.6. (23. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
3.6.
Slavnost Těla a Krve Páně     800  Za farní společenství
 10.00 Na úmysly, poděkování a prosby farníků 
k Nejsvětější svátosti oltářní
PO
4.6.
     
   18.30 Za Zdeňka Slámu, otce, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu
a dar zdraví pro živou rodinu
ÚT
5.6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka    
   
ST
6.6.
     
 18.30 Za Jarmilu Mrázovu, manžela, živou a zemřelou rodinu
ČT
7.6.
         
 17.00 Na úmysl dárce

8.6.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova    
     
SO
9.6.
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie  11.00 Svatební mše svatá   (Petr Zapletal + Lenka Uhrová)
   
NE
10.6.
10. neděle v liturgickém mezidobí    8.00 Za Františka Straku, manželku, Zdeňka Markoviče,
rodiče a celou živou rodinu
 10.00
Za  Marii Uhrovu, bratra, rodiče, živou a zemřelou rodinu                                  

Oznámení:

» Kostelní sbírka minulé neděle (na opravu varhan), vynesla 24 100,-Kč. Doposud se při
   vyhlášených sbírkách a darech na opravu varhan vybralo přibližně 570 000,-Kč.
   Děkuji všem, kteří přispěli! 

»  Od rodičů dětí, které přistoupily k 1. sv. přijímání jsme obdrželi dar 4000,-Kč, který
    bude použit na nákup nových kancionálů do kostela, od anonymních dárců jsme
    obdrželi jedenkrát 5000,-Kč, 1000,-Kč a 300,-Kč; dvakrát 2000,-Kč a 200,-Kč. Upřímné
    Bůh odplať za tyto dary!

» Zítra (v pondělí) po večerní mši sv. (v 19.30 hodin) bude setkání členů farní
   pastorační rady na faře. Na programu bude organizace farního dne v neděli 24.6.2018

» V pátek a v sobotu jsem na studijních dnech na Vranově u Brna,
   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova oslavíme ve farnosti již ve čtvrtek jako vigilii.

»  Příští neděli bude při mši sv. v 10.00 hodin udělena svátost křtu sv., který přijme
    Bohumír Žák.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52