červen od 9. 6. do 16. 6. - 24. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

10. neděle v mezidobí od 9. 6. do 16. 6. - 24. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
9.6.
10. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za rodiče Annu a Antonína Ciprysových, rodinu Ciprysovu a Studénkovu
   
PO
10.6.
Pondělí 10. týdne v mezidobí 18.30 za Marii a Josefa Šestákovy, syna Josefa a celou zemřelou i žijící rodinu
19.15 setkání Farní rady
ÚT
11.6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola    
   
ST
12.6.
Středa 10. týdne v mezidobí    
18.30 za rodinu Ciprysovu a Horákovu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
ČT
13.6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 7.30 za Víta Uhra, manželku Rozálii, za celou zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci
   

14.6.
Pátek 10. týdne v mezidobí    
18.30 za Ladislava Čekala, oboje rodiče a zemřelou i živou rodinu Čekalovu a Švirgovu
SO
15.6.
Sobota 10. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Františka Straku, jeho rodiče, Zdeňka Markoviče a jeho matku a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
NE
16.6.
11. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Čestmíra Mayera, rodinu Mayerovu, Kratochvílovu, rodinu Uhrovu a zetě Františka Bartoše a Josefa Gajdu a ochranu Panny Marie za celou živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu - křestní neděle

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. června 2013:

Jubilanti:

 • - 70 let se dožila paní Anna Kosková, ulice F. Palackého

Oznámení:

 • - v pondělí po mši svaté v 19.15 hod. bude setkání farní rady.
 • - vzadu na stolečku jsou k zakoupení kalendáře na příští rok. Zakoupením kalendáře podpoříte stavbu kostela v Brně - Lesné. Cena je 50,- Kč, peníze prosíme vhoďte do některé z pokladniček vzadu v kostele. Děkujeme.

Manželské ohlášky

 • V měsíci červenci hodlají uzavřít manželství Milan Buršík a Helena Moučková. Kdo by věděl o překážkách bránících k platně uzavřenému manželství, ať je neprodleně ohlásí na Farním úřadě. Děkujeme.

Pozvánka na 2. restituční den – pastorace a hospodaření brněnské diecéze

 • - V pondělí 10. 6. 2013 od 9:30 do 13:00 hodin se uskuteční 2. restituční den, který se bude týkat problematiky pastorace a hopodaření brněnské diecéze v návaznosti na majetkové narovnání církve a státu. Stejně jako 1. restituční den proběhne toto setkání v prostorách Domu stavbařů Dominik v Brně (Dominikánská 15 – v horní části Šilingrova nám.).
 • - Pracovní den je určen pro:
  všechny kněze a jáhny působící na území brněnské diecéze (účast je velmi žádaná – získáte informace, abyste s lidmi kvalifikovaně hovořili a informovali je o krocích, které budou v životě církve následovat; neúčast prosím sdělte sekretáři biskupa R. D. Mgr. Jaroslavu Čuprovi, nejlépe e-mailem cupr@biskupstvi.cz); povinnost se netýká výpomocných duchovních a trvalých jáhnů
  • technické administrátory a členy děkanských rad
  • vedoucí odborů, oddělení a středisek Biskupství brněnského
  • ředitele organizací zřízených Biskupstvím brněnským

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52