červenec od 1. 7. do 8. 7. - 27. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

13. neděle v mezidobí - červenec od 1. 7. do 8. 7. - 27. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
1.7.
13. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Brantalíkovu, manžela a duše v očistci
10.00 za Františka Svačinu, manželku a syna a za Boží ochranu pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
PO
2.7.
Pondělí 13. týdne v mezidobí    
18.30 za Růženu a Jana Bartošových a za dar zdraví pro celou žijící rodinu
ÚT
3.7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola    
  ---
ST
4.7.
Středa 13. týdne v mezidobí, nebo sv. Prokopa, opata    
18.30 za Annu Poláškovu, rodiče Pavla a Marii Poláškových, prarodiče Martina a Annu Bartošových aza celou živou i zemřelou rodinu
ČT
5.7.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek

8.00

za zemřelou rodinu Mayerovu, Šiškovu a Tučkovu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
15.30 modlitební program Mikulčice
16.30 koncelebrovaná mše svatá biskupů Čech a Moravy v Mikulčicích

6.7.
Pátek 13. týdne v mezidobí nebo sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice, první pátek v měsíci - státní svátek mše v Lanžhotě nebude 10.00 Pouť u pramene řeky Dyje 10.30 mše svatá za farníky z Lanžhota z neděle 8.7.
 
SO
7.7.
Sobota 13. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   9.00 jáhenské svěcení 6 kandidátů v Brně - prosíme o modlitbu
18.00 Mariánské večeřadlo - první sobota
18.30 za Jana Říhu, manželku, syna a živou i zemřelou rodinu
NE
8.7.
14. neděle v mezidobí 8.00 za Růženu Tučkovu, celou zemřelou rodinu, rodiče a sestry Mančíkovy a duše v očistci
10.00 za Ludvíka Bartoše, vnuka, celou zemřelou rodinu a za dary Ducha svatého pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. července 2012:

Oznámení:

  • - Ve  čtvrtek se koná tradiční pouť v Mikulčicích. Odjezd autobusu bude ve 14.30 hod.
  • - Jsme zváni na POUŤ K PRAMENÚM - u pramene řeky Dyje 6. července - v 10.00 hod. růženec za 60 farností, jimiž Dyje protéká a v 10.30 hod. mše svatá s požehnáním vody a obnovou biřmování. Pramen řeky Dyje se nachází na louce u Třeště - Panenská Rozsíčka. Podrobnosti na vyvěsce kostela.
  • - 28. července uskutečníme pouť na Sv. Hostýn. Pouť bude pořádána místo pouti "Dušičkové", kterou pořádáme v říjnu. (V říjnu nám nevychází počasí). Přihlášky u p. M. Uhrové. Cena asi 250,- Kč.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na splátku půjčky městu.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52