červenec od 13. 7. do 20. 7. - 29. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

15. neděle v mezidobí od 13. 7. do 20. 7. - 29. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
13. 7.
15. neděle v mezidobí 8.00 za Růženu Tučkovu, rodiče a celou zemřelou rodinu
10.00 za Jaroslava Hostinského, rodiče a rodiče Hodonských
11.00 udílení svátosti křtu
PO
14. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka nebo sv. Kamila de Lellis, kněze    
18.30 za Anastázii Ciprysovu se vzpomínkou jejích 100. narozenin, manžela, zetě a Boží ochranu pro celou žijící rodinu
ÚT
15. 7.
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve   - - -
   
ST
16. 7.
Středa 15. týdne v mezidobí nebo Panny Marie Karmelské    
mše svatá nebude kněžská pouť v Kostelním Vydří, mše svatá začíná v 10.00 hod.
ČT
17. 7.
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí nebo bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží mše svatá nebude - - -
   

18. 7.
Pátek 15. týdne v mezidobí    
18.30 za Marii Ciprysovu se vzpomínkou dvacátého výročí jejího úmrtí, manžela Václava a Boží požehnání pro celou rodinu
SO
19. 7.
Sobota 15. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za rodiče Maděřičovy a Vrbovy s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
  úklid kostela - 3. skupina
NE
20. 7.
16. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Ryčovskou se vzpomínkou 20. výročí jejího úmrtí, manžela, děti, vnuka a žijící rodinu
10.00 za rodiče Uhrovy, Příborských, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. července 2014:

Oznámení:

 • - upřímné Pán Bůh zaplať za štědrost při sbírce na opravy kostela, vynesla 19 530,- Kč.
 • - vzadu u vchodu do kostela máte různé plakátky na poutě, aktivity centra pro mládež, biblický kurz s přihláškou, den Brna a další - věnujte jim prosíme pozornost

Kněžská pouť v Kostelním Vydří

 • - bratři karmelitáni zvou všechny kněze a jáhny na tradiční kněžskou pouť do Kostelního Vydří ve středu 16. 7. 2014.
  • - program: 10:00 mše svatá – hlavní celebrant Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký
   • občerstvení v klášteře
  • 12:30 společný program pro kněze a jáhny v sále Domu sv. Josefa:
   • • modlitba uprostřed dne
   • • přednáška pro kněze
   • • adorace a požehnání
  • P. Mgr. Jeroným Josef Ertelt, OCarm., převor´

Stálá zpovědní služba v Brně – změna

 • - z důvodu oprav bude kostel sv. Maří Magdalény v Brně od pátku 13. 6. do soboty 13. 9. 2014 uzavřen. Během této doby bude stálá zpovědní služba zajištěna ve zpovědní místnosti v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, a to v obvyklém rozsahu, tedy v pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 9 do 16:30 hodin. Rozpis zpovědníků je k dispozici na stránce https://www.biskupstvi.cz/zs.

Účetní závěrky farností za 1. pololetí 2014

 • K červnovým ACEB jsou přiloženy 2 kusy formuláře Účetní závěrka. Formuláře vyplňte údaji za 1. pololetí 2014, jeden doručte do 31. 7. 2014 děkanovi, druhý ponechte pro kontrolu ve farním archivu. Děkani odevzdají výkazy za celé děkanství na Biskupství brněnské do 15. 8. 2014.

Správa majetku

 • - s účinností od 1. 6. 2014 v souladu s ustanovením kán. 1276 a 323 CIC zřídil diecézní biskup brněnský jako součást Biskupství brněnského pro pečlivé dozírání na správu nemovitého majetku určeného k získávání příjmů a výnosů právnických osob podřízených diecéznímu biskupovi brněnskému správu majetku. Tuto správu majetku vede vedoucí správy majetku pod vedením ekonoma brněnské diecéze.

Manželské ohlášky

Jan Bartoš z Lanžhota a Petra Korbelová z Tvrdonic si udělí dne 6. 9. 2014 v 11.30 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52