od 30.6. do 6.7. (27. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
30.6.
13. neděle v liturgickém mezidobí             8.00 Za Ludmilu Brantalíkovou, manžela,
syna Vlastimila a celou živou a zemřelou rodinu
 10.00 Za Václava Uhra, snachu Marii,
rodiče Uhrových a Hodonských
a celou živou a zemřelou rodinu
PO
1.7.
     
 18.30 Za Milana Petrlu, rodiče, rodiče Bartošovy,
celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚT
2.7.
     
   
ST
3.7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola    
 18.30 Za Antonína Tučka, rodiče,
tetu Boženu a za duše v očistci
ČT
4.7.
     7.30 Za...
   

5.7.
Slavnost sv. Cyrila, mnicha,
a Metoděje, biskupa,
hlavních patronů Moravy
   8.00 Za...
   
SO
6.7.
     7.30 Za Jaroslavu Ciprysovou se vzpomínkou 1. výročí úmrtí
a celou živou a zemřelou rodinu
   
NE
7.7.
14. neděle v liturgickém mezidobí    8.00 Za rodiče Maděřičovy a Vrbovy, celou zemřelou rodinu
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
 10.00 Za Františka Baču, rodiče, Františka Prokopa
a za dar zdraví pro živou rodinu
Oznámení:

»   Kostelní sbírky této neděle jsou na potřeby kostela. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Dnes odpoledne se koná farní den. Zahájení bude v 15.00 hodin v kostele. Prosím,
    abyste přišli na tuto hodinu do kostela, potom  bude program pokračovat na farním
    dvoře a zahradě. Cimbálová muzika, program pro děti a další… Šikovné hospodyňky
    prosím o drobné pohoštění, nějaké koláče, cukroví, jednohubky k vínu a pivu. Děkuji
    členům farní pastorační rady, kteří pomáhali s organizací a přípravou a také
    dobrodincům, kteří věnovali na farní den víno.

»  Ve středu (místo pátku) a ve čtvrtek dopoledne navštívím nemocné v jejich
    domovech. Ve čtvrtek dopoledne do 11.00 hodin bude v kostele adorace (rozpis),
    večer od 20.00 do 21.00 hodin.

»  Ve středu 10.7. bude adorační den farnosti. Prosím zapisujte se do připraveného
    rozpisu služeb.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52