od 30.6. do 6.7. (27. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
30.6.
13. neděle v liturgickém mezidobí             8.00 Za Ludmilu Brantalíkovou, manžela, syna Vlastimila a celou zemřelou a žijící rodinu.
 10.00 Za Václava Uhra, snachu Marii, rodiče Uhrových a Hodonských a celou žijící a zemřelou rodinu.
PO
1.7.
     
 18.30 Za
ÚT
2.7.
     
   
ST
3.7.
Svátek sv. Tomáše, apoštola    
 18.30 Za
ČT
4.7.
     7.30 Za
   

5.7.
Slavnost sv. Cyrila, mnicha,
a Metoděje, biskupa,
hlavních patronů Moravy
   8.00 Za
   
SO
6.7.
     
   
NE
7.7.
14. neděle v liturgickém mezidobí    8.00 Za   
 10.00 Za                                                                                                

Oznámení:

» Při kostelní sbírce na bohoslovce (24.6.) se vybralo 15 500,-Kč. Upřímné Bůh odplať
   za Váš dar! Dnešní kostelní sbírka je na opravu varhan. Děkuji za Vaši štědrost.

» Děkuji také anonymnímu dárci za 2000,-Kč věnovaných na opravu varhan!

» Poděkování všem, kdo pomáhali s přípravou a zdárným průběhem farního dne!

» Ve středu a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve středu
   od 8.30 do 11.00 hodin bude adorace (rozpis služeb), večer od 20.00 do 21.00 hodin.

» Ve čtvrtek odpoledne se koná pouť v Mikulčicích; zájemci, kteří by chtěli jet
   autobusem, ať se zapíší do seznamu, odjezd bude ve 14.30 hodin od kostela.

» V pondělí (9.7.) je v naší farnosti adorační den od 8.30 do 18.30 hodin, prosím, abyste
   se zapisovali do připraveného rozpisu a jednotlivé služby obsadili.

» V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře 2019 za 70,-Kč/kus na podporu stavby
   kostela v Brně – Lesné, pro ženy z úklidových skupinek je kalendář zdarma.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52