červenec od 20. 7. do 27. 7. - 30. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

16. neděle v mezidobí od 20. 7. do 27. 7. - 30. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20. 7.
16. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Ryčovskou se vzpomínkou 20. výročí jejího úmrtí, manžela, děti, vnuka a žijící rodinu
10.00 za rodiče  Uhrovy a Příborských, celu zemřelou rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu
   
PO
21. 7.
Pondělí 16. týdne v mezidobí nebo sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve    
18.30 za zemřelou a živou rodinu Ciprysovu a Horákovu
ÚT
22. 7.
Památka sv. Marie Magdalény    
   
ST
23. 7.
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy    
18.30 za Ondřeje Boltvana, Antonína Kostku zemřelého v Kanadě, rodinu Říhovu, Kostkovu, Hakalovu a duše v očistci
ČT
24. 7.
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí nebo sv. Šarbela Makhlufa, kněze 7.30 za farnost z neděle 20.7.
   

25. 7.
Svátek sv. Jakuba, apoštola    
16.00 pohřeb Bohumily Benešové
SO
26. 7.
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 7.30 za farnost z neděle 27.7.
  úklid kostela - 4. skupina
NE
27. 7.
17. neděle v mezidobí 8.00 za Ludmilu Ciprysovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, zemřelé syny a celou živou rodinu
10.00 za Františka Uhra, rodinu Žužičovu s prosbou o dary Ducha svatého pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. července 2014:

Jubilanti:

  • - 90 let se dožívá paní Anna Kostková, ulice Kout III.

Oznámení:

  • - příští neděli 27. 7.  je pravidelná sbírka na opravy našeho Lanžhotského kotela.
  • - Nabídka pro rodiče deváťáků, kteří budou studovat po prázdninách v Brně i pro další studenty. V Brně nabízí ubytování pro studenty již 22 roků Církevní domov mládeže Petrinum, kde máte naději, že to dobré, co jste se snažili do svých dětí vložit, se úplně neztratí. Bližší informace u duchovního otce, na letáčku nebo  na www.petrinum.cz

Manželské ohlášky

Lukáš Michalovič z Břeclavi a Ivana Gálová z Lanžhota uzavřou dne 23. 8. 2014 ve 13.00 hod. ve farnosti Břeclav - Poštorná manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52