červenec od 21. 7. do 28. 7. - 30. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

16. neděle v mezidobí od 21. 7. do 28. 7. - 30. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
21. 7.
16. neděle v mezidobí 8.00 za Růženu Tučkovu, rodiče a celou zemřelou rodinu
10.00 za Františka Turečka, sestru Annu, staré rodiče a duše v očistci
11.00 Udílení svátosti křtu
PO
22. 7.
Památka sv. Marie Magdalény    
18.30 za MUDr. Evu Tomšejovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, rodiče,Ludmilu Ondryskovu, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚT
23. 7.
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy    
   
ST
24. 7.
Středa 15. týdne v mezidobí nebo sv. Šarbela Makhlufa, kněze    
18.30 za  Annu Poláškovu, rodiče Pavla a Marii, prarodiče Martina a Annu Bartošových a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
25. 7.
Svátek sv. Jakuba, apoštola 7.30 za farnost z neděle 21.7.
   

26. 7.
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie    
16.00 pohřeb Ludmily Ciprysové
SO
27. 7.
Památka sv. Gorazda a druhů 7.30 za Jana Rabušice se vzpomínkou pátého výročí jeho úmrtí a nedožitých 60tých narozenin, za rodiče Vlkovy a Rabušicovy, za živou rodinu a duše v očistci
   
NE
28. 7.
17. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Boryovu, manžela, bratra, rodiče a duše v očistci
10.00 za Jana Šuláka, rodiče, za Ludvíka Fojtíka a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. července 2013:

Oznámení:

  • - příští neděli 28. července bude pravidelná sbírka na opravy kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - duchovní správa děkuje organizátorům farního tábora v Kněždubu za obětavost, trpělivost a dobře připravný program tábora po stopách otce vyhoštěných svatého Damiána de Veuster.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52