červenec od 22. 7. do 29. 7. - 30. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

16. neděle v mezidobí - červenec od 22. 7. do 29. 7. - 30. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22.7.
16. neděle v mezidobí 8.00 za  farnost
10.00 za rodinu Škrobáčkovu, oboje staré rodiče a za dar zdraví pro celou žijící rodinu
   
PO
23.7.
Památka sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy    
18.30 za Rozalii a Josefa Bačových, snachu, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
24.7.
Úterý 15. týdne v mezidobí nebo sv. Šarbela Makhlufa, kněze    
  ---
ST
25.7.
Svátek sv. Jakuba, apoštola    
18.30 za rodiče Steinerovy, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ČT
26.7.
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 7.30 za Vojtěcha Uhra, rodiče, vnuka a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
   

27.7.
Památka sv. Gorazda a druhů    
18.30 za Tomáše a Boženu Gajdových a staré rodiče z obou stran
SO
28.7.
Sobota 16. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   mše v Lanžhotě není -  v 6.30 hod. odjezd do kostela
  na pouť na Svatý Hostýn
NE
29.7.
17. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Cyrila Uhra, dceru, dvoje staré rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. července 2012:

Jubilanti:

  • - 92 let se dožila paní Božena Fojtíková, ulice Lipová
  • - 80 let se dožila paní Anna Hasilová z ulice Kostická

Oznámení:

  • - v pátek 27. 7. 2012 ve 20.00 hod. bude na farním dvoře STEAKOBRANÍ. Organizátoři zvou především mládež, biřmovance a rodiny z farnosti.
  • - v sobotu 28. 7. 2012 ráno v 6.30 hod. odjíždíme na farní pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu je od kostela. Kdo pojede vlastními auty, je v 10.15 hod. mše svatá za nás poutníky.
  • - dnes je sbírka na splátku půjčky při opravě věže a střechy kostela. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52