červenec od 24. 7. do 31. 7. - 30. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

17. neděle v mezidobí  od 24. 7. do 31. 7. - 30. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24. 7.
17. neděle v mezidobí  8.00 za Ludmilu Ciprysovu, manžela, syny a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za farnost
   
PO
25. 7.
Svátek sv. Jakuba, apoštola 15.30 pohřeb pana Václava Prajky
19.15 setkání farní rady
ÚT
26. 7.
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie    
   
ST
27. 7.
Památka sv. Gorazda a druhů 8.30 mše svatá na zehájení farního tábora
18.30 za Oldřicha a Zdeňku Tučkovy, dceru Oldřišku a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
28. 7.
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí 7.30 na úmysl dárce (O.J.)
   

29. 7.
Památka sv. Marty    
16.00 pohřeb pana Petra Straky
SO
30. 7.
Sobota 17. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Vojtěcha Uhra se vzpomínkou dvacátého výročí úmrtí, rodiče a vnuka s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
  ukončení farního tábora
NE
31. 7.
18. neděle v mezidobí  8.00 za farnost
10.00 za Romana Kurtulíka, oboje rodiče, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. července 2016:

Oznámení:

     dnes je sbírka na opravy kostela. Bude použita na opravu - dodělávku - hromosvodů na vyhlídce kostela a pro revizní zprávu o stavu hromosvodů na budově kostela a věže. (Předpokládané náklady budou činit okolo 25 - 30 tisíc Kč). Další sbírka na kostel - zateplení klenby - bude 14. 8. 2016.Předpokládané výdaje viz dále. Upřímné Pán Bůh zaplať.
     děkujeme ochotným mužům za úklid půdy kostela. Tuto středu 27. 7. od 6.00 hod. se bude pokračovat nátěrem penetračního roztoku. Duchovní otec opět zve ochotné muže na brigádu. 2. září nám firma D.B.M. izolace s.r.o. přijede zateplit kopuli nástřikovou izolací s uzavřenou strukturou buněk v síle 8 cm. Plocha k realizaci ja asi 150 m2 a cenová nábídka asi 96 195,- Kč. Přiobjednali jsme ještě lacinější variantu pro výplň mezi žebry klenby do výšky žebra, tloušťka 150 mm, plocha cca. 50m2. Cenu zatím neznáme. Z cenových důvodů jsme se pak rozhodli zbytek půdní klenby kostela zateplit sami, opět brigádně, rozvrstvením obyčejné minerální vaty. K ceně je třeba připočíst i vytvoření přístupů k údržbě osvětlení, porotože po izolaci se nemůže šlapat, ztratila by izolační vlastnosti.
     v pondělí po mši svaté v 19.15 hod. je setkání farní rady

Manželské ohlášky

     Ondřej Čermák z Moravské Nové Vsi a Pavlína Mikulicová z Lanžhota uzavřou dne 3. 9. 2016 v 11.00 hod. v Lanžhotě manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. Děkujeme.
 
     Václav Uher z Lanžhota a Markéta Petrjanošová z Moravské Nové Vsi si udělí dne 20. 8. 2016 v 11.00 hod. v kostele svatého Jakuba v Moravské Nové Vsi svátost manželství. Vypřošujeme jim hojnost Božího požehnání na společné cestě životem.

Farní tábor

     Ve středu ráno mší svatou v 8.30 hod. zahájíme farní tábor. Příchod dětí na faru je každý den v 8.00 a odchod v 17.00 hod. Podrobnosti, co dát dětem na jednotlivé dny a další máte na zvláštním lístečku, který si můžete vzít s sebou. Prosba organizátorů: * PO CELOU DOBU TÁBORA VELMI UVÍTÁME RŮZNÉ FORMY OBČERSTVENÍ – BUCHTY, OVOCE, ZELENINU, zkrátka je to jen na Vás. Můžete je přinést vždy ráno v 8.00 na faru.* VELMI NEDOPORUČUJEME DÁVAT DĚTEM NA TÁBOR MOBIL ČI JINÉ CENNOSTI.V případě dalších dotazů se prosím obraťte na pí  Magdalenu Benešovou (tel. 732 215 179) nebo pí Janu Holobrádkovou (tel. 608 637 584).

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52