červenec od 28. 7. do 4. 8. - 31. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

17. neděle v mezidobí od 28. 7. do 4. 8. - 31. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28. 7.
17. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Boryovu, manžela, bratra, rodiče a duše v očistci
10.00 za Jana Šuláka, rodiče, za Ludvíka Fojtíka a duše v očistci
   
PO
29. 7.
Památka sv. Marty    
18.30 za Barboru Uhrovu, manžela, dcery, syny a snachy a za dar zdraví pro žijící rodinu
ÚT
30. 7.
Úterý 17. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve    
   
ST
31. 7.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze    
18.30 za rodiče Šimšovy a Poláchovy, tři syny a vnuka
ČT
1. 8.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguéri, biskupa a učitele církve   od 7.30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; odpoledne od 18.30 do 19.30 hod.

 

16.00

dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných

pohřeb paní Anny Škápíkové


2. 8.
Pátek 17. týdne v mezidobí nebo sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo sv. Petra Juliána Eymarda, kněze; první pátek v měsíci, votivní mše je dnes dovolena i bez účasti lidu   dopoledne proběhne pravidelná návštěva nemocných
17.50 Adorace + litanie + svátostné požehnání
18.30 za Vojtěcha a Ludmilu Škrobáčkovy, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
3. 8.
Sobota 17. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 15.00 za jubilanty, kteří v letošním roce slaví 75. narozeniny, jejich zemřelé spolužáky s prosbou o Boží milosti pro další roky života
   
NE
4. 8.
18. neděle v mezidobí 8.00 za rodiče Janulíkovy, syna, vnučku a celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
10.00 za Růženu Bartošovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, manžela, celou zemřelou a živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. července 2013:

Jubilanti:

  • - 93 let se dožila paní Božena Fojtíková, ulice Lipová

Oznámení:

  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis k adpraci v zadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a odpoledne od 18.30 do 19.30hod. Na první pátek pak od 17.50 hod adorace zakončená svátostným požehnáním.
  • dnes je pravidelná sbírka na opravy našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52