červenec od 29. 7. do 5. 8. - 31. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

17. neděle v mezidobí - červenec od 29. 7. do 6. 8. - 31. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
29.7.
17. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Cyrila Uhra, dceru, dvoje staré rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
   
PO
30.7.
Pondělí 17. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve    
  ---
ÚT
31.7.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze    
  ---
ST
1.8.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguéri, biskupa a učitele církve    
  ---
ČT
2.8.
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí nebo sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo sv. Petra Juliána Eymarda, kněze   ---
   

3.8.
Pátek 17. týdne v mezidobí - první pátek v měsíci    
18.30 za Jindřicha Bartoše, rodiče, jejich sourozence s rodinami, staré rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu celé žijící rodiny
SO
4.8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 18.00 Mariánské večeřadlo
18.30 za Jakuba Tučka, manželku Františku, syna Ladislava, rodinu Gergelovu, Švachovu a za Boží ochranu pro celou žijící rodinu
NE
5.8.
18. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za rodiče Maděřičovy a Vrbovy a celou živou i zemřelou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. srpna 2012:

Jubilanti:

  • - 90 let se dožila paní Marie Bendíčková, ulice Masarykova

Oznámení:

  • - sbírka na opravu vyhlídky minulou neděli vynesla 24 426,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - od pondělí do pátku povede náš duchovní otec exercicie pro muže v kněžském semináři. Prosíme o modlitbu za exercitátora i mladé muže, kteří se rozhodují pro své duchovní povolání.
  • - návštěva nemocných ve čtvrtek a pátek NEbude.
  • - na první pátek v měsíci bude po mši svaté svátostné požehnání.
  • - příští sobotu bude udílení svátosti křtu.
  • - duchovní správce prosí muže, kteří se podíleli na opravách v zákristii, rozvody vodoinstalece i elektroinstalece za otce Pavla a Františka, aby se přihlásili duchovnímu správci. Je třeba věci dodělat. Duchovní správce by také rád mluvil s někým, kdo si ještě pamatuje staré osvětlení kostela - především rozvody elekřiny. Děkujeme.

Informace ekonocmické rady farnosti:

  • - rozvažujeme v naší farnosti již od ledna o novém topení či inovaci starého. Začátekem roku jsme žádali za farnost prominutí zbývajících splátek půjčky, aby bylo možné začít, co nejdříve s úpravami v kostele - ať topení, renovace kostelních lavic, potřebná před možnou montáží topení v lavicích či elektroinstalece a další. Je třeba mít našetřeno, než začneme větší práci. Naší žádosti vyhověno nebylo a bohužel do konce roku musíme ještě splácet půjčku. Tak alespoň několik podnětů k dalším úvahám, co bude pro náš kostel v budoucnu to nejlepší.
  • - elektřina na začátku roku 2012 výrazně podražila. Některé společnosti opravdu výrazně zvedli svoje ceny, některé zůstali v normálu. Podle uvedených tabulek cena elektřiny podražila asi o 8%. Což je dost. V ceně je započítána samozřejmě nejen cena elektřiny, ale i cena za dodávku, daň a poplatek za jistič. Mezi energie ale započítáme nejen elektřinu, ale i plyn nebo vodu. Cena vody narostla v průměru okolo 4% – i s DPH, u plynu o 15% a o 10% u silové elektřiny. Všechna čísla jsou samozřejmě průměrná, protože ceny jednotlivých dodavatelů se od sebe liší. V průměru cena elektřiny navýšila za jeden rok o 466Kč, voda o 535Kč a plyn o 1689Kč. (Převzato z https://stopzdrazovani.cz/).
  • - bude na farní radě, aby do začátku nového roku představila harmonogram prací, které nás v budoucích letech čekají a to zároveň s jejich finanční náročností. Očakáváme konkrétní podněty, co by bylo třeba zlepšit a kde začít nejdřív.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52