od 29.7. do 5.8. (31. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
29.7.
17. neděle v liturgickém mezidobí      8.00 Za  Jana Kořínka se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
oboje rodiče, s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví
pro živou rodinu
   10.00 Za Josefa Baču
PO
30.7.

 
   
   18.30 Za Ernesta Jurečku se vzpomínkou 10. výročí úmrtí,
rodinu Horákovu, Holačkovu a Baťkovu
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
ÚT
31.7.
Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze
 
   
   
ST
1.8.
Památka sv. Alfonsa Marie
z Liguori, biskupa a učitele církve
   
   18.30 Za  Miroslava a Marii Blažkovy, syna Miroslava     
a celou zemřelou rodinu                                                       
ČT
2.8.
       7.30 Za farní společenství                                         
   

3.8.
     
   18.30
  
Za rodiče Benešovy, dva zetě, vnuka,
celou živou a zemřelou rodinu
SO
4.8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze    15.00 Pohřeb zemřelé Marie Hostinské
   
NE
5.8.
18. neděle v liturgickém mezidobí      8.00 Za Ludmilu Ciprysovu, manžela, syny,
celou živou a zemřelou rodinu
   10.00 Za Antonína Tučka se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
celou zemřelou rodinu a duše v očistci                                 

Oznámení:

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech,
   ve čtvrtek bude adorace do 11.00 hodin (zapisujte se do rozpisu služeb), večer od 20. do 21. hodin.

» V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře 2019 za 70,-Kč/kus na podporu stavby
    kostela v Brně – Lesné, pro ženy z úklidových skupinek je kalendář zdarma.

»  Příští neděli bude kostelní sbírka na opravu varhan, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Na stolku u východu kostela je podpisový arch k petici na podporu manželství,
  kterou se autoři obrací na senát a parlament ČR, aby přijali ústavní zákon, kterým
  bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou
  zákonů a manželství bude definováno jako trvalý svazek muže a ženy.
Petice se
  vymezuje proti uzákonění uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví. Je
  možné ji podepisovat do konce měsíce srpna. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52