červenec od 31. 7. do 7. 8. - 31. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

18. neděle v mezidobí  od 31. 7. do 7. 8. - 31. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
31. 7.
18. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Romana Kurtulíka, oboje rodiče, žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
   
PO
1. 8.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguéri, biskupa a učitele církve 18.10 příležitost ke svaté zpovědi před farní poutí
18.30 za Růženu a Jana Bartošovy, rodiče, sourozence s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
ÚT
2. 8.
Úterý 18. týdne v mezidobí nebo sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo sv. Petra Juliána Eymarda, kněze    
   
ST
3. 8.
Středa 18. týdne v mezidobí 18.10 příležitost ke svaté zpovědi před farní poutí
18.30 za Jakuba Tučka, manželku Františku, syna Ladislava, rodinu Gergelovu a Švachovu, za celou živou rodinu a duše v očistci
ČT
4. 8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze ! ! ! mše svatá v Lanžhotě nebude !
  zastupování v Břeclavi - Poštorné v 15.00 pohřeb
  NEBUDE pravidelná adorace a ani návštěva nemocných ve čt a pá; opět duchovní otec začne 1. a 2. září

5. 8.
Pátek 18. týdne v mezidobí nebo posvěcení římské baziliky Panny Marie 18.10 příležitost ke svaté zpovědi před farní poutí
18.30 za Annu Hauserovu a celou zemřelou rodinu
SO
6. 8.
Svátek Proměnění Páně   farní pouť v Roce Božího milosrdenství, mše svatá za farníky z neděle 14. 8.
   
NE
7. 8.
19. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Boryovu, manžela, bratry Václava a Františka Michalicových
10.00 za farnost
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 31. července 2016:

Jubilanti:

  • - 93 let se dožívá pan Jaroslav Škápík, ulice Kostická

Oznámení:

     Minulou neděli se na opravy kostela vybralo a bylo ještě darováno celkem 23 193,- Kč. Duchovní správa děkuje všem ochotným mužům za brigádu na půdě kostela.
Farní pouť:
     V sobotu 6. srpna se koná farní pouť ke Svaté bráně Božího milosrdenství ve Žďáru nad Sázavou, dále do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a do zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou s chrámem sv.Markéty. Odjezd pro přihlášené poutníky je 6.30 hodin od kostela. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou nás bude očekávat pan farář, který nám vysvětlí získání plnomocných odpustků, bude zde kratší pobožnost, pan farář nás provede bazilikou a společně projdeme Svatou bránou. Svatou bránou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše je hlavní vchod s gotickým portálem. Aby se však poutníci mohli modlit již v tichu kostela, vytvořili farníci ještě dřevěnou modlitební bránu, která je umístěna hned za vchodem do baziliky. Brána je složena ze 45 řezeb - každý reliéf vyřezávala nějaká rodina a zachycuje příběhy Starého i Nového zákona. Odtud se pojede do Slavkovic, kde náš pan farář bude společně s námi sloužit mši svatou. Konečná zastávka bude na barokním zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Bližší informace budou podávány v autobusu.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků ve Svatém roce milosrdenství
     1. VYKONAT SVÁTOST SMÍŘENÍ
- vykonaná v průběhu měsíce. Je vhodné abychom přijímali milost svátosti pokání často, aby se tím upevňovala naše vůle k obrácení a rostla touha po čistotě srdce.
     2.  ÚČASTNIT SE MŠE SVATÉ A PŘIJMOUT SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
- nemusíme přijímat v tom kostele, kde je Svatá brána, ale je vhodné, abychom svaté přijímání přijali týž den, kdy konáme návštěvu kostela (pokud to není možné, můžeme tuto podmínku splnit několik dní předtím nebo potom).
     3. POMODLIT SE ZA SVATÉHO OTCE  A NA JEHO ÚMYSLY
-  můžeme se pomodlit modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“, nebo jinou vhodnou modlitbu.
     4.  NÁVŠTÍVIT POUTNÍ KOSTEL SE SVATOU BRANOU
  • vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně
  • pomodlit se „Otče náš“ a Vyznání víry (Kancionál č. 002)
  • zamyslet se na téma milosrdenství (např. Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství, nebo z Kancionálu č. 054,  nebo krátké zpytování svědomí – Kancionál č. 046)
     Pro získání plnomocného odpustku je důležitá touha po opravdovém obrácení srdce, kterou vyjádříme pevným rozhodnutím nemít zalíbení ani v lehkém hříchu. Plnomocné odpustky můžeme získat buď pro sebe nebo pro duše v očistci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52