červenec od 6. 7. do 13. 7. - 28. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

14. neděle v mezidobí od 6. 7. do 13. 7. - 28. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
6. 7.
14. neděle v mezidobí 8.00 za Libuši Šulákovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela Františka, oboje rodiče a Boží ochranu a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za rodáka Jana  Kubíka se vzpomínkou třetího výročí úmrtí, zemřelou rodinu a dary Ducha svatého pro žijící rodinu
   
PO
7. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí     
16.00 pohřeb paní Boženy Benešové
ÚT
8. 7.
Úterý14. týdne v mezidobí    
18.30 ! za Věru Uhrovu, manžela, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ST
9. 7.
Středa 14. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků 8.00 celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní - Adorační den - zakončení společně v 18.00 hod.
18.30 Za Annu Poláškovu, rodiče Pavla a Marii Poláškových, prarodiče Martina a Annu Bartošových a za celou zemřelou i živou rodinu
ČT
10. 7.
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí mše svatá nebude !  
   

11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy    
18.30 za Františka Kycla se vzpomínkou desátého výročí úmrtí, oboje rodiče a Boží ochranu a dar zdraví pro žijící rodinu
SO
12. 7
Sobota14. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie mše svatá nebude ! ---
  úklid kostela - 2. skupina
NE
13. 7.
15. neděle v mezidobí 8.00 za Růženu Tučkovu, rodiče a celou zemřelou rodinu
10.00 za Jaroslava Hostinského, rodiče a rodiče Hodonských
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 6. července 2014:

Oznámení:

  • - ve středu 9.7. je v naší farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní - Adorační den. Prosíme farníky, aby podle svých časových možností věnovali svůj čas na setkání s Ježíšem Kristem při soukromé adoraci. Od 18.00 do 18.30 bude na zakončení dne společná adorace a svátostné požehnání. Prosíme napište se na rozpis po půl hodinách, aby kostel mohl v ohlášeném čase zůstat otevřený.
  • - od středy večera začíná v Brně Katolická charismatická konference. Přednášky, mše svaté, modlitby, jsou jako každoročně v klimatizované hale na Výstavišti. Program je každoročně velmi kvalitní, je možné se zúčastnit třeba i na jeden den. Na webových stránkách https://konference.cho.cz/program-konference.aspx . Doporučujeme zvláště biřmovancům, mládeži, chase a všem, kdo chtějí prohloubit svoji víru.

Manželské ohlášky

- Roman Tuček z Lanžhota a Šárka Mrláková z Tvrdonic si udělí dne 30. 8. 2014 v 14.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.
- Petr Buriánek z Dolního Bousova a Michaela Hostinská z Lanžhota uzavřou dne 2. 8. 2014 v 11.00 hod. ve farnosti Břeclav - Poštorná manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52