červenec od 8. 7. do 15. 7. - 28. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

14. neděle v mezidobí - červenec od 8. 7. do 15. 7. - 28. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
8.7.
14. neděle v mezidobí 8.00 za Růženu Tučkovu, celou zemřelou rodinu, rodiče a sestry Mančíkovy a duše v očistci
10.00 za Ludvíka Bartoše, vnuka, celou zemřelou rodinu a za dary Ducha svatého pro žijící rodinu
   
PO
9.7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků   Celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní od 7.00 do 12.00 a od 16.00 do 18.30 hod.
18.30 za Františka Šimko, oboje rodiče, bratra a celou živou i zemřelou rodinu
ÚT
10.7.
Úterý 14. týdne v mezidobí -- Pohřeb v 15.00 v Dubňanech
   
ST
11.7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy -- Pohřeb v 15.00 ve Staré Břeclavi
18.30 na vlastní úmysl
ČT
12.7.
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí   Pohřeb ve 13.00 v Nové Břeclavi
15.30 Pohřeb paní Marie Trčkové

13.7.
Pátek 14. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha   Pohřeb v 15.00 ve Staré Břeclavi
18.30 za Barboru Uhrovu, manžela, děti a snachy
SO
14.7.
Sobota 14. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka nebo sv. Kamila de Lellis, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie mše nebude ---
   
NE
15.7.
15. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Josefa Straku, manželku a staré rodiče
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. července 2012:

Oznámení:

  • - v pondělí 9.7. je v naší farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Prosím farníky, aby podle svých časových možností věnovali svůj čas na setkání s Ježíšem Kristem soukromou adorací. Přede mší svatou bude společná adorace. Prosíme napište se na rozpis po půl hodinách, aby kostel mohl v ohlášeném čase zůstat otevřený.
  • - sbírka na splátku půjčky vynesla 24 771,- Kč. Děkujeme.
  • - od středy večera začíná v Brně Katolická charismatická konference. Přednášky, mše svaté, modlitby, jsou jako každoročně v klimatizované hale na Výstavišti. Program je každoročně velmi kvalitní, je možné se zúčastnit třeba i na jeden den. Na vebových stránkách https://konference.cho.cz/program-konference.aspx. Doporučujeme zvláště biřmovancům, mládeži, chase a všem, kdo chtějí prohloubit svoji víru.
  • - Duchovní správa v Lanžhtě byla požádána, aby ohlásila Exhibiční fotbalové utkání v sobotu 14. 7. na Šlajse. Výtěžek ze vstupenek utkání půjde na dobročinné účely. Jste všichni zváni podpořit naše fotbalisty.
  • - v sobotu 14. 7. ve 13.30 hod. se uskuteční žehnání opravených soch na máměstí vedle kostela. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52