od 7.7. do 14.7. (28. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
7.7.
14. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za rodiče Maděřičovy a Vrbovy, celou zemřelou rodinu
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu         
10.00 Za Františka Baču, rodiče, Františka Prokopa
a dar zdraví pro živou rodinu
PO
8.7.
     
   
ÚT
9.7.
     
   
ST
10.7.
     
18.30 Za zemřelého Jana Balgu, manželku
a celou živou a zemřelou rodinu
ČT
11.7.
Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
  7.30 Za zemřelé rodiče, bratra
a dary Ducha svatého pro živou rodinu
   

12.7.
     
18.30 Za Josefa Svačinu, manželku Boženu,
oboje rodiče a duše v očistci
SO
13.7.
    7.30 Za Zdenu Uhrovou, manžela Jana, jeho bratra s manželkou,
rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
   
NE
14.7.
 15. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Terezii a Josefa Uhrových, oboje rodiče,
dceru, snachu, zetě a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 Za Vlastu Strakovou, se vzpomínkou 1.výročí úmrtí
a za celou živou a zemřelou rodinu 
Oznámení:

»  Kostelní sbírky minulé neděle (na potřeby kostela) vynesly  celkem 17.500,-Kč.
    Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 500,-Kč, dvakrát 200,-Kč
    a třikrát 100,-Kč věnovaných na potřeby kostela. Dárcům děkuji za jejich štědrost.

»  V pokladničce pro Mary´s Meals bylo za druhé čtvrtletí nasbíráno 19 200,-Kč.
    Všem, kteří podporují toto dílo děkuji a přeji Boží požehnání.

»  V pondělí mše svatá nebude, budu s dětmi na farním táboře v Břežanech u Znojma.

»  Ve středu (10.7.) bude adorační den farnosti. Prosím, zapisujte se do připraveného
    rozpisu služeb, je zde ještě několik neobsazených služeb.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52