od 8.7. do 15.7. (28. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
8.7.
14. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za rodiče Gajdovy, tři syny, dva zetě, dva vnuky
a dar zdraví pro živou rodinu                    
10.00 Za Františka Baču, rodiče, celou zemřelou rodinu
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
PO
9.7.
     
18.30 Za Vojtěcha Uhra, rodiče, vnuka, ochranu Panny Marie
a dar zdraví pro celou rodinu
ÚT
10.7.
     
   
ST
11.7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy    
18.30 Za Františka Kycla, oboje rodiče s prosbou o dar zdraví
pro živou rodinu
ČT
12.7.
    7.30 Za zemřelé rodiče a duše v očistci
   

13.7.
     
15.00   pohřeb paní Jaroslavy Ciprysové  
SO
14.7.
    7.30 Za Zdenu Uhrovu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
manžela, celou  živou a zemřelou rodinu
   
NE
15.7.
 15. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Růženu Tučkovu, rodiče a celou zemřelou rodinu
10.00 Za  Františka Uhra, rodinu Žužičovu, celou zemřelou rodinu
s probou o Boží ochranu pro živou rodinu                                                                          

Oznámení:

» Kostelní sbírka minulé neděle (na opravu varhan) vynesla 22 400,-Kč.
   Děkuji za Vaši štědrost!

» Od anonymních dárců jsme obdrželi pětkrát 200,-Kč věnovaných na opravu varhan.
   Upřímné Bůh odplať všem dárcům!

» V pondělí (9.7.) je v naší farnosti adorační den od 8.30 do 18.30 hodin. V rozpisu je
   ještě několik volných služeb, prosím o obsazení a Vaše zapsání se do rozpisu.

» V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře 2019 za 70,-Kč/kus na podporu stavby
   kostela v Brně – Lesné, pro ženy z úklidových skupinek je kalendář zdarma.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52