od 5.7. do 12.7. (28. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
5.7.
Slavnost sv. Cyrila, mnicha,
a Metoděje, biskupa,
hlavních patronů Moravy
  8.00 Za        
10.00 Za 
PO
6.7.
     
18.30 Za
ÚT
7.7.
     
   
ST
8.7.
     
18.30 Za                                                                                                         
ČT
9.7.
    7.30 Za 
   

10.7.
     
18.30 Za 
SO
11.7.
Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
  7.30 Za 
   
NE
12.7.
 15. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za 
10.00 Za 
Oznámení:

»  Kostelní sbírky minulé neděle (na potřeby kostela) vynesly  celkem 17.500,-Kč.
    Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 500,-Kč, dvakrát 200,-Kč
    a třikrát 100,-Kč věnovaných na potřeby kostela. Dárcům děkuji za jejich štědrost.

»  V pokladničce pro Mary´s Meals bylo za druhé čtvrtletí nasbíráno 19 200,-Kč.
    Všem, kteří podporují toto dílo děkuji a přeji Boží požehnání.

»  V pondělí mše svatá nebude, budu s dětmi na farním táboře v Břežanech u Znojma.

»  Ve středu (10.7.) bude adorační den farnosti. Prosím, zapisujte se do připraveného
    rozpisu služeb, je zde ještě několik neobsazených služeb.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52