červenec od 7. 7. do 14. 7. - 28. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

14. neděle v mezidobí od 7. 7. do 14. 7. - 28. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
7. 7.
14. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Trčkovu se vzpomínkou na první výročí úmrtí, manžela a děti
10.00 za Josefa Straku, manželku a staré rodiče
   
PO
8. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí     
18.30 Zádušní mše za Blaženu Svačinovou (zemřela 17. 6.)
ÚT
9. 7.
Úterý14. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků 7.30 za farnost z neděle 14.7.
  po mši svaté celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní - adorační den
18.30 - 19.30 společná adorace a zakončení adoračního dne svátostným požehnáním
ST
10. 7.
Středa 14. týdne v mezidobí    
18.30 za farnost z neděle 7.7.
ČT
11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy -- mše svatá v Lanžhotě nebude
   

12. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí    
-- mše svatá v Lanžhotě nebude
SO
13. 7.
Sobota14. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha nebo sobotní památka Panny Marie -- mše svatá v Lanžhotě nebude
   
NE
14. 7.
15. neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé rodiče, živou rodinu a duše v očistci
10.00 za Marii Hnátovičovu se vzpomínkou na 20. výročí jejího úmrtí, celou zemřelou rodinu, duče v očistci s probou o Boží milosti pro živou rodinu
11.00 Udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. července 2013:

Jubilanti:

 • - 70 let se dožila paní Božena Holobrádková z ulice Na Peci

Oznámení:

 • - v úterý 9.7. je v naší farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Prosím farníky, aby podle svých časových možností věnovali svůj čas na setkání s Ježíšem Kristem soukromou adorací. Od 18.30 do 19.30 bude na zakončení dne společná adorace a svátostné požehnáním. Prosíme napište se na rozpis po půl hodinách, aby kostel mohl v ohlášeném čase zůstat otevřený.
 • - od středy večera začíná v Brně Katolická charismatická konference. Přednášky, mše svaté, modlitby, jsou jako každoročně v klimatizované hale na Výstavišti. Program je každoročně velmi kvalitní, je možné se zúčastnit třeba i na jeden den. Na vebových stránkách https://konference.cho.cz/program-konference.aspx . Doporučujeme zvláště biřmovancům, mládeži, chase a všem, kdo chtějí prohloubit svoji víru.

Kněžská pouť v Kostelním Vydří

 • - bratři karmelitáni zvou všechny kněze a jáhny na tradiční kněžskou pouť do Kostelního Vydří v úterý 16. 7. 2013.
 • Program:
  • 10:00 mše svatá – hlavním celebrantem bude otec biskup Vojtěch Cikrle; občerstvení v klášteře
  • 12:30 společný program pro kněze a jáhny v kostele:
   •    • modlitba uprostřed dne
   •    • přednáška: P. Mgr. Jakub František Sadílek, OFM: Dá se evangelizovat v našich městech?
   •    • adorace a požehnání P. Mgr. Jeroným Josef Ertelt, OCarm., převor

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52