od 31.3. do 7.4. (14. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
31.3.
4. neděle postní   8.00 Za Františka Koska se vzpomínkou 5. výr. úmrtí a celou zemřelou
a žijící rodinu.
10.00
Za Bohumila Straku se vzpomínkou 50. výr. úmrtí, manželku Vlastu
a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
    14.30 Pobožnost křížové cesty
PO 
1.4.
     
18.30
Za Jana Vlašice, rodiče, sestru, rodinu Hrubou a Hostinovou a za dar
zdraví pro živou rodinu.
ÚT
2.4.
     
   
ST
3.4.
     
18.30
Za Josefa a Marii Drštkových u příležitosti 10. výr. úmrtí a za celou
zemřelou rodinu a duše v očistci.
ČT
4.4.
    7.30 Za 
   

5.4.
     
18.30 Za zemřelého Josefa Urbánka a Boží ochranu pro živou rodinu.
SO
6.4.
    7.30 Za
   
NE
7.4.
5. neděle postní  8.00 Za Jana Cipryse, dva bratry, jejich rodiče a dar zdraví pro celou rodinu.
10.00 Za                                                                                               

 Oznámení: 

» Dnes a ještě zítra se budou shromažďovat papírové pokladničky Postní
    almužny a odevzdány pracovníkům Oblastní charity; všem, kteří se zapojili děkuji!

»  Dnes v pravé poledne můžete sledovat požehnání papeže Františka Urbi et Orbi,
    na programu ČT 2 a TV Noe.

»   Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech.

»  Ve čtvrtek ráno po mši sv. bude adorace do 11.00 hodin, prosím, zapisujte se do
    připraveného rozpisu. Večer bude adorace od 20.00 do 21.00 hodin.

»  V pátek večer po mši sv. (cca v 19.30 hod.) bude v kostele setkání rodičů a jejich
    dětí, které letos poprvé přistoupí ke sv. smíření a sv. přijímání.

»  Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav a slavení velikonočních svátků, úklidem
    kostela, květinovou výzdobou, panu varhaníkovi a zpěvačkám, všem ministrantům
    a každému, kdo se aktivně účastnil obřadů a bohoslužeb.

»  Děti, které se zapojily do postní soutěže – objevování křížů – budou po skončení
    mše sv. odměněny.

» Přeji Vám všem požehnané a radostiplné svátky Kristova vzkříšení, Boží láska
   a milosrdenství ať Vás provází!

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52