od 31.3. do 7.4. (14. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
31.3.
4. neděle postní   8.00 Za Františka Koska se vzpomínkou 5.výročí úmrtí
a celou živou a zemřelou rodinu
10.00
Za Bohumila Straku se vzpomínkou 50.výročí úmrtí, manželku Vlastu
a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
    14.30 Pobožnost křížové cesty
PO 
1.4.
     
18.30
Za Jana Vlašice, rodiče, sestru, rodinu Hrubou a Hostinovou 
a dar zdraví pro živou rodinu
ÚT
2.4.
     
   
ST
3.4.
     
18.30
Za zemřelého Pavla Vaidu.
ČT
4.4.
    7.30 Na úmysl dárce
   

5.4.
     
18.30 Za zemřelého Josefa Urbánka a Boží ochranu pro živou rodinu
SO
6.4.
    7.30 Za Vlastimíra Čápka a celou živou a zemřelou rodinu
   
NE
7.4.
5. neděle postní   8.00 Za Jana Cipryse, dva bratry, rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
10.00 Za...
    14.30 Pobožnost křížové cesty

 Oznámení: 

» Kostelní sbírky této neděle budou rozděleny na dvě poloviny: na opravy kostela
   a na podporu rodiny policisty Marka Dvořáčka z Moravské Nové Vsi. Obsah
   pokladničky Mary´s Meals bude sečten a odevzdán v kanceláři organizace, děkuji za
   podporu. Všem dárcům upřímné Bůh odplať!

»  Zítra (1.4.) po mši sv. v 19.15 hodin se koná setkání členů ekonomické rady farnosti
    na faře.

» Během doby postní probíhají pobožnosti křížové cesty v pátek před mší sv.
   v 18.00 hodin a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

»  Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
   dopoledne bude adorace do 11.00 hodin (rozpis), večer od 20.00 do 21.00 hodin.

»   V pátek po mši sv. v 19.15 hodin bude setkání rodičů a příprava dětí k 1.sv.přijímání.

»  Na Květný pátek (12.4.) se bude konat pouť do Šaštína, ve farnosti mše sv. nebude.
    Podle počtu zájemců bude objednán autobus, odjezd v 16.00 hodin. Zapisujte se do
    připraveného seznamu na stolku pod kůrem do neděle 7.4. Možnost vyrazit pěšky.

»  Na stolku pod kůrem jsou přihlášky na farní tábor pro děti v Břežanech u Znojma
    ve dnech 8.7. – 12.7. Přihlášky odevzdávejte do konce dubna, kapacita je omezena na
    30 dětí.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52