duben od 1. 4. do 8. 4. 2012 - 14. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - duben od 1. 4. do 8. 4. 2012 - 14. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
1.4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE žehnání ratolestí a průvod 8.00 za farnost
10.00 za rodiče Uhrovy a Kohoutovy a celou žijící a zemřelou rodinu
14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
2.4.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 7.30 za zemřelou rodinu Ciprysovu a Horákovu a za dar zdraví pro celou žijící rodinu
  Velikonoční svatá zpověď ve Velkých Bílovicích od 16.00 - 18.30 hod.
ÚT
3.4.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE    
   
ST
4.4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE    
18.00 za Marii a Josefa Šestákovi a syna Josefa
ČT
5.4.
ZELENÝ ČTVRTEK   V 9 hod. budou v katedrále posvěceny svaté  oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných a bude obnova kněžských slibů 
18.30 za Jana Cipryse, rodiče  a za dar víry pro celou rodinu
21.00 adorace v Getsemanské zahradě

6.4.
VELKÝ PÁTEK - den přísného postu 18.00 Pobožnost křížové cesty
18.30 Slaví se památka Umučení Páně
SO
7.4.
BÍLÁ SOBOTA od 8.00 možnost soukromé modlitby u Božího hrobu
VIGILIE VELIKONOČNÍ 20.30 za Františka Brantalíka, manželku s prosbou o dar zdraví pro celou žijící rodinu
NE
8.4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00 za Jana a Boženu Ciprysových, za pátera Zachariáše Bohuslava Tučka a duše v očistci
10.00 za farnost
14.30 svátostné požehnání - Te Deum

PO

9.4.

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 8.00 za manžele Uhrovy, jejich sourozence, rodinu Zonygovu s prosbou o dary Ducha sv. pro žijící rodinu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. dubna 2012:

Jubilanti:

  • 90 let se dožila paní Rozálie Benešová, ulice Dolní
  • 75 let se dožila paní Ludmila Kraicingerová, ulice Gagarinova
  • 80 let se dožije paní Marie Hostinská, ulice U Struhy II.

Oznámení:

  • - ve Svatém týdnu mají náboženství jen školáci v pondělí !, ve středu již náboženství nebude!
  • - Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na předvelikonočním úklidu, ať na faře tak v kostele.
  • - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu Bílou sobotu 7.  4. 2012. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.

Velikonoční vigilie – hora competens

Velikonoční vigilie, matka všech vigilií (sv. Augustin), je svátek všech svátků v liturgickém roce (Klemens Richter). Je to slavnost noční. Proto nemá začít v sobotu před soumrakem a má skončit před svítáním nedělního rána. Na území naší diecéze v sobotu 7. 4. 2012 zapadá slunce v 19:41 hodin a v neděli 8. 4. vychází v 6:18 hodin. Prosím o dodržení těchto norem.

Sbírka na Boží hod

  • - Sbírka na Boží hod velikonoční bude již tradičně na opravu našeho kostela, všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Žehnání pokrmů

  • - Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů. Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu, vyjádřenou apoštolem svatým Pavlem těmito slovy: "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží" (1 Kor 10,31). Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme před i po jídle, a na největší svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme pokrmy. Když ukončíme svatý půst a setkáme se Zmrtvýchvstalým Kristem ve velikonoční mši svaté, vrátíme se s radostí do svých domovů a s Kristem zasedneme ke společnému svátečnímu stolu. Vyjádříme si navzájem přátelství, sounáležitost a vlídnost vzájemným blahopřáním a dělením požehnaného vajíčka, symbolu nového života. Budeme žehnat chléb, maso, vajíčka.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52