duben od 10. 4. do 17. 4. - 15. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  od 10. 4. do 17. 4. - 15. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
10. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Boženu a Jana Ciprysovy, Bohuslava Zachariáše Tučka, duše v očistci s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Jaroslava Hostinského, rodiče z obou stran a celou zemřelou rodinu
   
PO
11. 4.
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka   9.30 hod. setkání děkanů s panem biskupem v Brně
mše sv. nebude  
ÚT
12. 4.
Úterý po 3. neděli velikonoční    
   
ST
13. 4.
Středa po 3. neděli velikonoční nebo sv. Martina I., papeže a mučedníka    
15.00 pohřeb paní Františky Kubíkové
ČT
14. .4
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční mše sv. nebude v 9.00 hod. mše svatá v Břeclavi - Poštorné, po ní setkání kněží děkanství na faře
   

15. 4.
Pátek po 3. neděli velikonoční 18.00 za Jana Vlašice, rodiče, sestru, manžele Rabušicovy, Hrubých, rodinu Hostinovu a Darmovzalovu
19.00 svatá zpověď před biřmováním
SO
16. 4.
Sobota po 3. neděli velikonoční 10.00 za biřmovance, aby radost z víry v Krista vzkříšeného dokázali předávat dál svým vrstevníkům v moci a síle přijatých darů Ducha svatého
   
NE
17. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu: Vzpomenout vhodným způsobem v přímluvách
8.00 za Jana a Marii Jarcových, jejich zetě Miroslava se vzpomínkou 30. výročí jeho úmrtí, Václava se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí a celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Vojtěcha Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy, ochranu Panny Marie a dar zdraví ro celou žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. dubna 2016:

Jubilanti:

  • - 50 let manželství slaví manželé Božena a Jaromír Šulákovi, ulice Lesíčková
  • - 80 let se dožívá pan František Gergel, ulice Kout II.
  • - 70 let se dožívá paní Božena Svozilová, ulice MUDr. Kepáka

Biřmování:

Slavnost biřmování je den velké radosti především pro vás, rodiče biřmovanců. Před léty jste dali své děti pokřtít a vyjádřili jste tím své přání, aby vaše děti rostly a žily podle zásad křesťanských, v pokoji a lásce.
Všichni rodiče se té radosti na svých dětech nedočkali, ale v 16 rodinách naší farnosti se stává skutkem. Co bylo kdysi jen vaším přáním, to dělají vaše dospívající děti teď už ze svého vlastního svobodného rozhodnutí: Hlásí se ke křesťanství. Chtějí přijmout svátost biřmování jako dovršení křtu, jako pečeť křesťanské dospělosti.
Slavnost biřmování je i dnem radosti pro celou farnost. Tyto lavice nezůstanou prázdné, až my jednou umřeme. Naši biřmovanci si založí křesťanské rodiny, budou tu sedat se svými dětmi tak, jako tu teď sedáme my. Ponesou dál prapor víry v Ježíše Krista na našem podluží.
Slavnost biřmování bude dnem veliké radosti nejvíce pro vás, mladí přátelé, kteří se na jeho přijetí už po dlouhé měsíce připravujete.
Skutky apoštolské vypravují, jak apoštolové s matkou Ježíšovou čekali od Zmrtvýchvstání Páně po 50 dní na seslání Ducha svatého. Jak se v té době čekání scházeli ve večeřadle ke společné modlitbě. Společně se modlili, společně prosili: „Přijď už, Duchu přesvatý !“
My máme také do naší svatodušní slavnosti ještě čas na čekání. Máme čas 6  dní k osobní přípravě, ke společné modlitbě. Využijme tento čas všichni dobře. Svatá zpověď pro mládež, kmotry, rodiče a sourozence bude v pátek po večerní mši svaté. Přijede jeden cizí zpovědník.
Vy už tedy víte, co je posláním svátosti biřmování: Řečeno po starodávnu – učinit z nás rytíře Kristovy.
Řečeno dnešním jazykem – stát se spolupracovníky, nositeli Ducha svatého všude tam, kam se kněz normálně nedostane.
V tomto týdnu budeme přemýšlet, jak budeme spolupracovat s Duchem svatým každý z nás ve svém prostředí.
 
Sbírka v den biřmování bude na opravy kostela.

Oznámení

  • - v pondělí je duchovní otec na setkání děkanů s otcem biskupem. Náboženská vyuka bude pro 4. třídu a 3. třídu normální, supluje paní katechetka, 5. 6. a 7. náboženství odpadá. 
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52