duben od 13. 4. do 20. 4. - 16. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - březen od 24. 3. do 31. 3. - 13. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
13.4.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE - žehnání ratolestí a průvod 8.00 za Jana a Boženu Ciprysovy, za patera Bohuslava Tučka a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10.00 za Ludmilu Třetinovu, rodiče Třetinovy, Bartošovy a rodinu Uhrovu
14.30 Pobožnost křížové cesty mají
  zpovídání v Týnci od 14.30 hod. do 16.00 hod. a v Moravském Žižkově od 15.00 hod. do 17.00 hod.
PO
14.4.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 7.30 za Boženu Tučkovu, její rodiče, rodiče Uhrovy, celou živou a zemřelou rodinu
  zpovídá se ještě ve Velkých Bílovicích od 16.00 - 18.00 hod.
ÚT
15.4.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   ---
  ---
ST
16.4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 16.00 pohřeb pana Josefa Polácha
  úklid kostela  - 6. skupina
ČT
17.4..
ZELENÝ ČTVRTEK   V 9 hod. bude v brněnské katedrále Missa chrismatis
18.30 za Marii Tučkovu, sestru Boženu Gálovu a za zemřelou i žijící rodinu
19.40 adorace v Getsemanské zahradě - kostel otevřen k tiché adoraci do 21.30 hod.

18.4..
VELKÝ PÁTEK - den přísného postu   od 7.30 do 10.30 hod a od 15.00 - 18.30 kostel otevřen k tiché modlitbě v Getsemanské zahradě
18.30 slaví se památka Umučení Páně
SO
19.4..
BÍLÁ SOBOTA 7.30 společná modlitba církve - ranní chvály, pak bude příležitost setrvat v tiché modlitbě u Božího hrobu - kostel bude celý den otevřen
VIGILIE VELIKONOČNÍ 20.30 za Františka Brantalíka, manželku Ludmilu a duše v očistci
NE
20.4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00 za farnost
10.00 za Bohumila Straku, Marii Bartošovu, celou zemřelou rodinu a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
14.30 svátostné požehnání - Te Deum
PO
21.4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 8.30 za Marii a Jana Uhrových a celou zemřelou i žijící rodinu
  hrubá mše svatá nebude

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. dubna 2014:

Jubilanti:

 • - 60 let manželství oslavili manželé Růžena a Jan Bartošovy, ulice Luční

Oznámení:

 • - Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na předvelikonočním úklidu, ať na faře a také v kostele.
 • - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu v pátek 18. 4. a v sobotu 19. 4. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
 • - duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 7.30 do 10.30 a od 15.00 do obřadů) a BÍLOU SOBOTU, aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě - takzvaným černým hodinkám - začneme v 7.30 hod. Vše máte na Rozpise k adoraci - nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou).
 • - na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývané Missa chrismatis (mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů).
 • - vzadu v kostela máte různé plakátky s nabídkami - 3 dny křesťanské spirituality s P. Vojtěchem Kodetem, program poutí v Jablonném v Podještědí, pro naše školáky Jeden den na Petrově 29. května, tři akce pro naši mládež a poslední kurz pro vedoucího farního společenství seniorů - farnost má vyslat dva zástupce.
 • - na Zelený čtvrtek přineste do kostela své postničky, děti je ponesou v průvodu. Pošleme je na Likvidaci lepry. Děkujeme.
 • - druhá neděle po Velikonocích je nedělí Božího milosrdenství, od Velkého pátku je možné se připravit na tuto neděli modlitbou novény.
 • - Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů
 • - Paní Irena Janů z Dolních Bojanovic pořádá zájezd do Itálie. Pokud by měl někdo zájem - zavolat na telefon732 849 022 - podrobnosti vzadu na stolečku.

Sbírka na Boží hod

 • - Sbírka na Boží hod velikonoční bude již tradičně na opravy našeho kostela. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Misijní organizace Likvidace lepry

 • Milí bratři a sestry v Kristu, misionáři nikdy nepřícházeli s prázdnýma rukama: někdy přinášeli různé dárky, ale také přinášeli znalost léčení různých nemocí. V dnešní době se dárky nedávají, ale zdravotnické aktivity jsou důležitou součástí misijní práce. Jak to skutečně vypadá se zdravotnictvím v misiích přiblíží beseda s pracovníky misijní organizace Likvidace lepry. Živé vysílání na Tv Noe proběhlo v úterý 8. dubna a pokud jste ho nestihli máte možnost shlédnout některou z repríz: TV Noe: Pátek 11.4.   (16:30); Sobota 12.4. (18:35); Neděle 13.4.  (22:15); Pondělí 14.4. (07:45).
 • Srdečně doporučujeme.
 • S přáním všeho dobrého za tým
 • LL Lubomír Hajas

Žehnání pokrmů

 • - Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů. Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem. Připomíná pravdu, vyjádřenou apoštolem svatým Pavlem těmito slovy: "Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží" (1 Kor 10,31). Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme před i po jídle, a na největší svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme pokrmy. Když ukončíme svatý půst a setkáme se Zmrtvýchvstalým Kristem ve velikonoční mši svaté, vrátíme se s radostí do svých domovů a s Kristem zasedneme ke společnému svátečnímu stolu. Vyjádříme si navzájem přátelství, sounáležitost a vlídnost vzájemným blahopřáním a dělením požehnaného vajíčka, symbolu nového života. Budeme žehnat chléb, maso, vajíčka.

Velikonoční vigilie – hora competens

 • Velikonoční vigilie, matka všech vigilií (sv. Augustin), je svátek všech svátků v liturgickém roce (Klemens Richter). Je to slavnost noční. Proto nemá začít v sobotu před soumrakem a má skončit před svítáním nedělního rána. Na území naší diecéze v sobotu 19. 4. 2014 zapadá slunce v 19:49 hodin (letního času) a v neděli 20. 4. vychází v 5:55 hodin (letního času). Prosím o dodržení těchto norem biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52