duben od 15. 4. do 22. 4. 2012 - 16. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
15.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 8.00 za Pavla Třetinu, živou i zemřelou rodinu Třetinovu a Kovaříkovu a duše v očistci
10.00 za Bohumila Straku, Marii Bartošovu, staré rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
14.30 Pobožnost k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání
PO
16.4.
Pondělí po 2. neděli velikonoční     
18.00 za Jana Vlašice, rodiče, Václava Rabušice, dvoje staré rodiče, rodinu Hostinovu, manžele Hrubých a Darmovzalových
19.00 Schůze farní rady na faře
ÚT
17.4.
Úterý po 2. neděli velikonoční    
   
ST
18.4.
Středa po 2. neděli velikonoční    
18.00 za Antonína Zapletala, manželku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ČT
19.4.
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 7.30 za farnost z 15. 4.
   

20.4.
Pátek po 2. neděli velikonoční    
18.00 za Ludvíka Ryčovského. syna, dvoje staré rodiče, Vojtěcha Gergela a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
SO
21.4.
Sobota po 2. neděli velikonoční nebo: sv. Anselma, biskupa a učitele církve mše nebude svatba v Dubňanech
15.30 Pohřeb paní Boženy Slámové
NE
22.4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za rodiče Mrázkovy, syna, duše v očistci a za žijící rodinu
10.00 za farnost
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. dubna 2012:

Jubilanti:

  • - 92 let se dožila paní Ludmila Škrobáčková, ulice Masarykova

Oznámení:

  • - Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při sbírce na opravu našeho lanžhotského kostela, sbírka na Boží Hod velikonoční vynesla 37 116,- Kč.
  • - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi jsme se připojili ke křesťanům na celém světě výtěžkem 750,- Kč z pokladniček u Božího hrobu na Bílou sobotu 7. 4. 2012. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán bůh zaplať.
  • - V pondělí 16.4. po mši svaté v 19.00 hod. se koná schůze farní rady na faře.
  • - 13. května je plánovaná pouť do Žarošic. Přihlášky u paní M. Uhrové. Podle počtu zájemců bude objednán autobus. Odjezd autobusu je plánován asi na 16.00 hod.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52