od 7.4. do 14.4. (15. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
7.4.
5. neděle postní   8.00 Za
10.00 Za
    14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
8.4.
     
 18.30 Za
ÚT
9.4.
     
   
ST
10.4.
     
 18.30 Za
ČT
11.4.
     7.30 Za
   

12.4.
     
18.30 Za
SO
13.4.
    7.30 Za
   
NE
14.4.
Květná (pašijová) neděle    8.00 Za
 10.00 Za                                      

Oznámení:

» Při velikonočních sbírkách na opravu varhan se vybralo 34 700,-Kč; sbírka na
   křesťany ve Svaté zemi vynesla 5 200,-Kč; v Postních pokladničkách bylo
   nastřádáno 4 460,-Kč. Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

»  Od anonymních dárců jsme obdrželi dvakrát 2000,-Kč; jedenkrát 1500,-Kč; jedenkrát
   1000,-Kč; dvakrát 500,-Kč; jedenkrát 200,-Kč a 100,-Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům!

»  Ve čtvrtek bude setkání kněží – rekolekce v Moravském Žižkově, mše sv. v 9.00 hod.

» V sobotu se uskuteční pěší pouť mužů do Šaštína, odchod v 10.00 hodin z kostela,
   v případě nepříznivého počasí odjezd vozidly ve 13.00 hodin od kostela. Muži vítáni!

»  Příští neděli (15.4.) bude kostelní sbírka, kterou vyhlásila ČBK na pomoc při obnově
   domovů obyvatel zemí  Středního a Blízkého východu.

» Změny ve FPR: pan Josef Uher ukončuje svoje členství z důvodu pracovní vytíženosti.

» V sobotu (12.5.) se uskuteční farní pouť do Číhošti a premonstrátského kláštera Želiv,
   přihlašujte se u paní Hany Tučkové nebo Jarky Bartošové. Cena cca 300,-Kč/dospělého.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52