od 5.4. do 12.4. (15. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
5.4.
Květná (pašijová) neděle   8.00 Za
10.00 Za
    14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
6.4.
     
18.30 Za
ÚT
7.4.
     
   
ST
8.4.
     
 18.30 Za 
ČT
9.4.
Zelený čtvrtek
Mše na památku Večeře Páně
     
 18.30 Za

10.4.
Velký pátek
Den přísného postu
 15.00 Pobožnost Křížové cesty
 15.45 Velkopáteční obřady
SO
11.4.
Bílá sobota
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
    
19.30 Za
NE
12.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční
   8.00
Za
 10.00 Za                                                                                                  
       

Oznámení:

» Kostelní sbírky minulé neděle byly rozděleny na dva díly: na opravy kostela
   10 000,-Kč a na podporu rodiny policisty Marka Dvořáčka z Moravské Nové Vsi
   15 000,-Kč. V pokladničce pro Mary´Meals bylo 21 700,-Kč. Všem dárcům upřímné
   Bůh odplať!

»  Od anonymních dárců jsme obdrželi třikrát 200,-Kč a dvakrát 100,-Kč věnovaných
    na opravy kostela. Upřímné Bůh odplať!

»  Děkuji ženám za úklid fary a velký úklid kostela před Velikonocemi. Pán Bůh odplať!

»  Ve čtvrtek se koná setkání kněží – rekolekce, zahájíme společně mší sv. v 9.00 hodin
    v kostele v Moravském Žižkově.

»  Ve čtvrtek odpoledne od 16.00 do 18.00 hodin bude ve farnosti zpovědní den před
    Velikonocemi, bude zde zpovídat celkem sedm zpovědníků, využijte této příležitosti!
»  Na Květný pátek (12.4.) se bude konat pouť do Šaštína, ve farnosti mše sv. nebude.
    Odjezd autobusu bude v 16.00 hodin od kostela, sraz pěších poutníků v 10.30 hodin u
    kostela.

» Tuto a příští neděli bude pobožnost křížové cesty odpoledne ve 14.30 hodin, všichni
    jste srdečně zváni k účasti!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52