duben od 17. 4. do 24. 4. - 16. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 17. 4. do 24. 4. - 16. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17. 4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 8.00 za Jana a Marii Jarcových, jejich zetě Miroslava se vzpomínkou 30. výročí jeho úmrtí, Václava se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí a celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Vojtěcha Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
   
PO
18. 4.
Pondělí po 4. neděli velikonoční    
18.00 za Annu a Ladislava Strakovy, Růženu a Víta Strakovy s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
ÚT
19. 4.
Úterý po 4. neděli velikonoční    
   
ST
20. 4.
Středa po 4. neděli velikonoční    
18.00 za Františka Hrnčíře, manželku, rodiče, vnučku a celou živou rodinu
ČT
21. 4.
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční nebo sv. Anselma, biskupa a učitele církve 7.30 za farnost z neděle 17.4.
   

22. 4.
Pátek po 4. neděli velikonoční     
18.00 za Jiřího Straku, dvoje rodiče, sestru, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
SO
23. 4.
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze 15.00 pohřeb paní Marie Hakalové
   
NE
24. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Pavlínu Hunkářovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí a celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
10.00 za Františka Bartoše, rodiče z obou stran a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. dubna 2016:

Oznámení:

- poděkování všem ochotným ženám a mužům za úklid na faře a v kostele v minulém týdnu
- poděkování patří také všem, kdo se podíleli na slavnosti při níž 16 mladých přijalo svátost biřmování
- poděkování patří také za včerejší sbírku na opravy kostela, vynesla 10 856

Tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky v Břeclavi

     Na vývěsce je pozvánka na kurz pro chrámové varhaníky . Je určen zájemcům z řad stávajících i potenciálních varhaníků. Kurz bude probíhat pod záštitou otce biskupa v areálu kostela sv. Václava v Břeclavi. Zahájení 8. 10. 2016, závazné přihlášky do konce září. Využijte prosím této příležitosti.

Sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině

     se na základě rozhodnutí Svatého otce Františka bude konat ve všech evropských katolických kostelích v neděli 24. dubna. - tedy příští neděli i u nás. Oznámil to papež František během nedělní modlitby Regina coeli. Řekl:
„V tento den, který je jakýmsi srdcem Svatého roku milosrdenství, myslím na všechny národy, které nejvíce žízní po smíření a pokoji,“ řekl papež v Neděli Božího milosrdenství.  „Myslím obzvláště, zde v Evropě, na drama těch, kdo trpí následky násilí na Ukrajině: kdo zůstávají v oblastech zmítaných nepřátelstvím, jež si vyžádalo již tisíce mrtvých, a kdo – je jich více než milion – byli nuceni opustit je kvůli přetrvávající vážné situaci. Zasaženi jsou především staří lidé a děti,“
     Sbírka vyhlášení svatým Otcem má být „humanitární podporou“ potřebným na Ukrajině. „Vyzývám všechny věřící, aby se k této iniciativě připojili velkorysým příspěvkem,“ řekl také papež. „Toto gesto lásky má nejen ulehčit v materiálním utrpení, ale i vyjádřit blízkost a solidaritu moji i celé církve.“
     Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí si konflikt na Ukrajině vyžádal přes 9 tisíc životů a vyhnal z domovů 1,1 milionů lidí.

Kurz přirozeného plánování rodičovství

     Moderní symptotermální metoda regulace početí patří mezi nejspolehlivější způsoby plánovaného rodičovství, předpokládá však solidní znalost stanovených pravidel. Centrum pro rodinu a sociální péči uspořádá o dvou sobotách desetihodinový kurz, ve kterém přednášejí lékaři zkušení s používáním symptotermální metody. Kurz je určen pro manžele, snoubence i jiné zájemce a proběhne v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7, ve dnech 4. 6. a 17. 9. 2016 vždy od 10 do 16 hodin.
     Účast v tomto kurzu je bezplatná, k rezervaci místa je však potřeba přihlásit se co nejdříve, nejlépe elektronicky na adrese < info@crsp.cz >, případně na telefonu č. 542 217 464.
Centrum pro rodinu a sociální péči
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52