duben od 20. 4. do 27. 4. - 17. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 20. 4. do 27. 4. - 17. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
20. 4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00 za farnost
10.00 za Bohumila Straku, Marii Bartošovu, celou zemřelou rodinu a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
14.30 svátostné požehnání - Te Deum
PO
21. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 8.30 za Marii a Jana Uhrovy, celou zemřelou a žijící rodinu
  hrubá mše svatá nebude
ÚT
22. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM - - -   
   
ST
23. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
  --- farní pouť do Lurd
ČT
24. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   ---
   

25. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
  ---
SO
26. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   ---
  úklid kostela - 7. skupina
NE
27. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 8.00 za Boženu Slámovu, dceru, oboje rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
  hrubá nebude - duchovní otec je na farní pouti v Lurdech, na hrubou je možné zajet do Břeclavi mše svatá je tam v 10.30 hod.
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 20. dubna 2014:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožívá paní Marie Kučerová, ulice Kostická a pan Jiří Kubík, ulice Kostická

Oznámení:

  • - Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na opravy našeho lanžhotského kostela. Polovinu sbírky věnujeme na mříž, druhou na renovaci rozvaděče v zákristii.
  • - dnes odpoledne ve 14.30 hod. svátostné požehnání a TE DEUM
  • - Pán Bůh zaplať i našim dětem, které přinesli svoje postničky, (ušetřili 409,- Kč.) - nastřádané peníze pošleme na Lepru
  • - upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnostního velikonočního Třídení. Zvláště zasloužilému kostelníkovi panu Brantalíkovi a kostelníkům, kteří se velmi dobře zaučují, ministrantům, dětem, chrámovému sboru, varhaníkovi a všem na které jsme zapomněli.
  • - příští sobotu 26. 4. se koná v Šaštíně pouť mužů, podrobnosti pouti (najdete na https://www.bazilika.sk/doma/organizovane-pute/put-muzov/); začátek pouti je ve 13.00 přednáškou, 14.30 besedou o chlapském filmu, 16.30 růženec + adorace, 17.30 mše svatá a v 19.00 agapé.
  • - příští neděli slavíme neděli Božího milosrdenství, od Velkého pátku se někteří z vás modlí novénu.
  • - v týdnu bude v naší farnosti pohřeb paní Marie Černé, termín zatím není, bude se domlouvat až v úterý na pohřební službě

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52