duben od 21. 4. do 28. 4. - 17. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle velikonoční od 21. 4. do 28. 4. - 17. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
21.4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 8.00 za farnost
10.00 za Boženu Slámovu se vzpomínkou na první výročí jejího úmrtí, dceru Zdeňku, dvoje rodiče a celou žijící rodinu
16.00 setkání organizátorů Noci kostelů
PO
22.4.
Pondělí po 4. neděli velikonoční    
18.00 za Vojtěcha a Marii Kubíkovy, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚT
23.4.
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze    
   
ST
24.4.
Středa po 4. neděli velikonoční nebo sv. Jiří, mučedníka nebo sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 18.00 za Františka a Anastázii Bartošových, syna, dva zetě s prosbou o Boží milosti pro žijící rodinu
18.45 setkání nad katechismem katolické církve (jen středa)
ČT
25.4.
Svátek sv. Marka, evangelisty 7.30 Na úmysl dárce (J.)
- - - -

26.4.
Pátek po 4. neděli velikonoční 18.00 za Růženu Šestákovu, manžela Františka a celou živou a zemřelou rodinu
18.45 setkání rodičů - 1. sv. přijímání
SO
27.4.
Sobota po 4. neděli velikonoční 12.30 pohřeb paní Marie Urubčíkové
  úklid kostela  - 1. skupina
14.00 první svatá zpověď (děti třetí třídy)
NE
28.4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za farnost
10.00 za Ludmilu Třetinovu se vzpomínkou na první výročí úmrtí, dvoje staré rodiče a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. dubna 2013:

Oznámení:

  • - dnes v 16 hodin na faře se koná schůzka organizátorů Noci kostelů. Ať přijdou i ti, kteří budou zajišťovat soutěže pro děti a občerstvení
  • - ve středu po mši svaté v 18.45 hod. bude setkání nad katechismem, v tomto cyklu poslední - ve čtvrtek již setkání nebude. Kdo můžete a máte zájem přijďte tedy ve středu. Pokračovat v setkáních budeme opět v zimním období.
  • - v pátek po mši svaté v 18.45 bude setkání rodičů k organizaci 1. sv. přijímání.
  • - příští neděli t.j. 28.4. bude pravidelná sbírka na opravy kostela
  • - kdo máte zájem jet na pouť 13. 5. do Žarošic, prosíme napište se na seznam vzadu v kostele na stolečku
  • - připravujeme farní tábor školní děti, pravděpodobně od 15. 7. Prosíme rodiče, kteří by měly zájem, aby se kontaktovali s Pavlou Švirgovou.
  • - k do by měl zájem v zákristii je možné si objednat obrázek nového Svatého otce Františka ve třech velikostech; malý, A5 a A4.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52