duben od 22. 4. do 29. 4. 2012 - 17. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

duben od 22. 4. do 29. 4. 2012 - 17. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22.4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za rodiče Mrázkovy, syna, duše v očistci a za žijící rodiny
10.00 za farnost
   
PO
23.4.
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze    
18.00 za Jana Jarce, zetě Miroslava Salčáka, Václava Hřibu a za celou žijící i zemřelou rodinu
ÚT
24.4.
Úterý po 3. neděli velikonoční nebo sv. Jiří, mučedníka nebo sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka    
   
ST
25.4.
Svátek sv. Marka, evangelisty 18.00 za Růženu a Františka Šestákových a celou žijící a zemřelu rodinu
   
ČT
26.4.
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční mše svatá nebude ! za rodiče Strakovy, za zemřelou a živou rodinu Kořínkovu, za dar zdraví a ochranu Panny Marie
15.00 Pohřeb paní Ludmily Třetinové
19.00 Miniškola modlitby - 2. setkání

27.4.
Pátek po 3. neděli velikonoční    
18.00 za Josefa Gála, prarodiče Trpělkovi a za živou a zemřelou rodinu
SO
28.4.
Sobota po 3. neděli velikonoční nebo sv. Petra Chanela, kněze a mučedníky nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze 7.30 za Jaroslava Hostinského, rodiče z bou stran a duše v očistci
   
NE
29.4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu: Vzpomenout vhodným způsobem v přímluvách 8.00 za Vojtěcha Šošku, manželku, zetě a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
10.00 za farnost
13.30 Slavnostní otevření vyhlídky zbudované na věži kostela - před věží
14.30
Ohlédnutí za misiemi z roku 2011 s P. Markem Dundou - kostel

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. dubna 2012:

Jubilanti:

  • - 70 let se dožil pan Stanislav Kohout, ulice Luční

Oznámení:

  • - ve čtvrtek pokračujeme druhým blokem naší přípravy v rámci roku biřmování. Srdečně jste všichni zváni. Setkání se uskuteční v kostele.
  • - v sobotu od 9.00 hod. bude na farním dvoře malá brigáda, prosíme několik ochotných mužů, aby přišli, je třeba také trochu uklidit vchod do věže, v neděli bude slavnostní otevření vyhlídky.
  • - příští neděli ve 14.30 hod. je pozván do naší farnosti po roce opět otec Marek Dunda se svými spolupracovníky. Společně se ohlédneme za misiemi v roce 2011. Jste všichni srdečně zváni.
  • - příští neděli ve 13.30 hod. bude slavnostně otevřena vyhlídka zbudovaná na věži kostela, všichni jste srdečně zváni na slavnostní otevření. Přijede i otec Fratnišek, který se o zbudování vyhlídka zasloužil.

Manželské ohlášky:

Dne 12. 5. 2012 hodlají v našem kostele uzavřít manželství Zbyněk Uher, Nová 18, Lanžhot a Lucie Svačinová, Mlýnská 1151/21, Lanžhot. Jsou-li někomu známy překážky bránící uzavření platného církevního manželství, ať je neprodleně ozhnámí na farním úřadě. Děkujeme.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52