od 15.4. do 22.4. (16. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
15.4.
3. neděle velikonoční   8.00 Za Jana a Boženu Ciprysovy, Zachariáše Bohuslava Tučka a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za rodiče Uhrovy a Kohoutovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
PO
16.4.
     
   
ÚT
17.4.
     
   
ST
18.4.
     
18.30 Za Boženu Tučkovu, její rodiče, rodiče Uhrovy
a za dar zdraví oro celou rodinu
ČT
19.4.
    7.30 Za Annu Tučkovu, manžela Stanislava, syna a celou zemřelou rodinu
   

20.4.
     
18.30 Za Marii Sedláčkovu, sesteru Annu a rodiče Líčeníkovy
SO
21.4.
    7.30 Za Boženu Slámovu, dceru, oboje rodiče a žijící rodinu
   
NE
22.4.
4. neděle velikonoční   8.00 Za Ludmilu Gergelovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, zetě, rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 Za Jana Hostinu, manželku Marii, živou rodinu a duše v očistci                                                                                                                        
   

Oznámení:

» Dnešní kostelní sbírka, kterou vyhlásila ČBK je na pomoc při obnově domovů
 obyvatel zemí  Středního a Blízkého východu. Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

»  Od anonymních dárců jsme obdrželi 500,-Kč. na opravu varhan. Děkuji také všem
 donátorům farnosti, kteří přispívají do fondu Puls, dohromady jich je 16 a částka,
 kterou darovali ve prospěch farnosti je celkem 25 640,-Kč.

»  V pondělí nebude večerní mše sv. z důvodu studijních dní na Vranově u Brna.

» V pátek po večerní mši sv. bude setkání rodičů a dětí, které letos přistoupí
  ke sv. smíření a k 1. sv. přijímání.

» V sobotu bude dopolední brigáda na faře, budou se vyklízet hospodářské budovy,
  prosím ochotné muže o pomoc, přijďte na 9.00 hodinu.

» V sobotu (12.5.) se uskuteční farní pouť do Číhošti a premonstrátského kláštera Želiv  
  přihlašujte se u paní Hany Tučkové nebo Jarky Bartošové. Cena cca 300,-Kč/dospělého.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52