od 14.4. do 21.4. (16. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
14.4.
Květná (pašijová) neděle   8.00 Za Boženu a Jana Ciprysovy, dva syny,
Zachariáše Bohuslava Tučka a Boží ochranu pro živou rodinu
10.00 Za Marii a Josefa Šestákovy, syna
a celou živou a zemřelou rodinu
    14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
15.4.
     
18.30 Za Ludvíka Ryčovského se vzpomínkou 10. výročí úmrtí,
manželku, syna a celou živou rodinu
ÚT
16.4.
     
   
ST
17.4.
     
18.30 Za živou a zemřelou rodinu Benešovu,
Holobrádkovu, Šulákovu, Vítkovu, Hodonskou
a duše v očistci
ČT
18.4.
Zelený čtvrtek
Mše na památku Večeře Páně
   
18.30
Za rodiče Gajdovy, tři syny a celou zemřelou rodinu 
a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

19.4.
Velký pátek
Den přísného postu
15.00 Pobožnost křížové cesty
15.45 Velkopáteční obřady
SO
20.4.
Bílá sobota
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
   
19.30 Za Františka Brantalíka, manželku,
syna a celou živou a zemřelou rodinu
NE
21.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční
  8.00 Na úmysl dárce
10.00 Za Pavla Svačinu se vzpomínkou 1. výročí úmrtí,
bratra, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
   

Oznámení:

»  Dnes odpoledne ve 14.30 hodin bude pobožnost křížové cesty, všichni jste srdečně
    zváni! Ještě dnes se zpovídá od 16.00 hodin v kostele ve Tvrdonicích, zítra v pondělí
    od 16.00 hodin v kostele v Břeclavi.

» Na Zelený čtvrtek bude obřad mytí nohou, prosím ty, kteří byli určeni, aby
   s touto službou počítali.

» Na Velký pátek bude dobrovolná sbírka pro Svatou zemi. „Na Boží hrob.“

»  Prosím, zapisujte se na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu, rozpis je na stolku
    pod kůrem.

» Příští neděli se budou žehnat velikonoční pokrmy, které přinesete s sebou do
   kostela.

» Příští neděli bude sběr papírových pokladniček Postní almužna, sbírka pro
   Mary´s Meals nebo podporu rodinu policisty z Moravské Nové Vsi Marka Dvořáčka.

» Na stolku pod kůrem se můžete zapisovat na farní pouť do Hlubokých Mašůvek
   a Znojma v sobotu 11.května 2019, přibližná cena je 250,-Kč/dospělá osoba za dopravu.

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52