od 14.4. do 21.4. (16. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
14.4.
Květná (pašijová) neděle   8.00 Za Boženu a Jana Ciprysovy, dva syny, Zachariáše Bohuslava Tučka a Boží ochranu pro živou rodinu.
10.00 Za Marii a Josefa Šestákovy, syna a celou zemřelou a žijící rodinu.
    14.30 Pobožnost křížové cesty
PO
15.4.
     
18.30 Za Ludvíka Ryčovského se vzpomínkou 10. výročí úmrtí, manželku, syna a celou živou rodinu.
ÚT
16.4.
     
   
ST
17.4.
     
18.30 Za 
ČT
18.4.
Zelený čtvrtek
Mše na památku Večeře Páně
   
18.00 Za

19.4.
Velký pátek
Den přísného postu
15.00 Pobožnost křížové cesty
15.45 Velkopáteční obřady
SO
20.4.
Bílá sobota
Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
   
19.30 Za Františka Brantalíka, manželku, syna a celou zemřelou a živou rodinu.
NE
21.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční
  8.00 Na úmysl dárce.
10.00 Za Pavla Svačinu se vzpomínkou 1. výročí úmrtí, bratra, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
   

Oznámení:

» Dnešní kostelní sbírka, kterou vyhlásila ČBK je na pomoc při obnově domovů
 obyvatel zemí  Středního a Blízkého východu. Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

»  Od anonymních dárců jsme obdrželi 500,-Kč. na opravu varhan. Děkuji také všem
 donátorům farnosti, kteří přispívají do fondu Puls, dohromady jich je 16 a částka,
 kterou darovali ve prospěch farnosti je celkem 25 640,-Kč.

»  V pondělí nebude večerní mše sv. z důvodu studijních dní na Vranově u Brna.

» V pátek po večerní mši sv. bude setkání rodičů a dětí, které letos přistoupí
  ke sv. smíření a k 1. sv. přijímání.

» V sobotu bude dopolední brigáda na faře, budou se vyklízet hospodářské budovy,
  prosím ochotné muže o pomoc, přijďte na 9.00 hodinu.

» V sobotu (12.5.) se uskuteční farní pouť do Číhošti a premonstrátského kláštera Želiv  
  přihlašujte se u paní Hany Tučkové nebo Jarky Bartošové. Cena cca 300,-Kč/dospělého.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52