duben od 24. 4. do 1. 5. - 17. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 24. 4. do 1. 5. - 17. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Pavlínu Hunkářovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí a celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
10.00 za Františka Bartoše, rodiče z obou stran a duše v očistci
   
PO
25. 4.
Svátek sv. Marka, evangelisty    
15.00 pohřeb paní Danuše Veselé
ÚT
26. 4.
Úterý po 5. neděli velikonoční     
   
ST
27. 4.
Středa po 5. neděli velikonoční    
mše sv. nebude setkání kněží v Dolanech u Olomouce - v případě pohřbu volejte duchovnímu otci na mobil 608 107 476
ČT
28. 4.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční nebo sv. Petra Chanela, kněze a mučedníky nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze mše sv. nebude  
   

29. 4.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy    
mše sv. nebude  
SO
30. 4.
Sobota po 5. neděli velikonoční nebo sv. Zikmunda, mučedníka nebo sv. Pia V., papeže mše sv. nebude  
   
NE
1. 5.
 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  8.00 za Františka Kotlaříka, jeho rodiče, rodiče Miklicovy, syna Zdeňka a živou rodinu
10.00 za Jana Hostinu, manželku Marii, celou zemřelou a živou rodinu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. dubna 2016:

Jubilanti:

  • - 55 let společného života slaví manželé Ludmila a Antonín Kraicingerovi, ulice Gagarinova

Oznámení:

  • - Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 1. 5. 2016, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši finanční podporu trpících na ukrajině při dnešní sbírce.
  • - příští neděli začíná měsíc květen, májové budou jako jiné roky

Očekávaný dokument papeže Františka Amoris laetitia

     Očekávaný dokument papeže Františka, který vychází z obou synod o rodině, byl představen dnes 8. 4. 2016. V české verzi si na něj asi chvíli počkáme, protože je velmi rozsáhlý – má 325 odstavců na třech stech stránkách. Pro lovce senzací je špatnou zprávou, že se žádná senzace nekoná. Jak jsme možná už slyšeli ve zprávách – konstatovalo se jen, že exhortace vyšla, že je v ní propagován laskavý postup k rozvedeným a těm, kteří nevyhovují církevním notrmám a že sňatky homosexuálů jsou odmítnuty. Což vzhledem k obsahu celého textu je asi tak charakteristické, jako kdyby se popis Prahy pro cizince omezil na informaci, kudy se jder do pivovaru U Fleků…
     Text exhortace je výslovně pastorační. Čímž má být řečeno, že jen neopakuje zásady, nemluví o tom, jak by všechno mělo být krásné, ale bere vážně obtížné situace lidí a do nich se snaží stále „svítit světlem evangelia“. Obsahuje mnoho pastoračních zkušeností a podnětů, mnohdy sdělovaných až vyprávěcí formou. Důležitým prvkem je zde – typicky jezuitský – důraz na rozlišování situací a jejich příčin na rozdíl od jednoduchého „nálepkování“. Takže ti, kdo jsou ochotni přemýšlet, mohou být spokojeni až nadšeni a ti, kteří chtějí jen „soubor předpisů“ budou mít s textem asi obtíže.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52