duben od 27. 4. do 4. 5. - 18. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) od 27. 4. do 4. 5. - 18. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
27. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 8.00 za Boženu Slámovu, dceru, oboje rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
  hrubá mše svatá není, je možné zajet do Břeclavi 10.30 hod.
   
PO
28. 4.
Pondělí po 2. neděli velikonoční    
  ---
ÚT
29. 4.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy   ---
   
ST
30. 4.
Středa po 2. neděli velikonoční nebo sv. Zikmunda, mučedníka nebo sv. Pia V., papeže    
18.30 za Vítka Kraicingera u příležitosti jeho nedožitých 45 roků
ČT
1. 5.
Čtvrtek po 2. neděli velikonoční nebo sv. Josefa, Dělníka STÁTNÍ SVÁTEK 7.30 za rodiče Šimšovy a Poláchovy, jejich děti a Boží ochranu pro žijící rodiny - po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
18.00 májová pobožnost
18.30 za Marii Urubčíkovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela Františka a celou živou i zemřelou rodinu
SO
3. 5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 7.30 za ...
11.30 svatební obřad Vlastislav Baťka a Nikola Ciprysová
  úklid kostela - 8. skupina
NE
4. 5.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Františka Kotlaříka se vzpomínkou desátého výročí jeho úmrtí, rodiče, rodiče Miklicovy, jejich syna Zdeňka a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za rodiče Uhrovy a Kohoutovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. dubna 2014:

Oznámení:

  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
  • - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme
  • - Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při sbírce na opravy našeho lanžhotského kostela, sbírka na Boží Hod velikonoční vynesla 36 710,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi jsme se připojili ke křesťanům na celém světě výtěžkem 3 211,- Kč z pokladniček u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán bůh zaplať.
  • - tento týden začíná měsíc zasvěcený Panně Marii, před každou večerní mší svatou se budeme modlit růženec od 18.00 hod. v pátek a neděli navíc litanie a duchovní četbu.

Manželské ohlášky:

  • Dne 3. 5. 2014 v 11.30 hod. hodlají uzavřít v naší farnosti manželství Vlastislav Baťka, bytem Kostice, Tvrdonská 24/6 a Nikola Cyprisová, bytem Kostice, Krátká 201/11. Farní úřad žádá, komu je známa překážka, která by bránila k platně uzavřenému manželství před církví a před Bohem, aby to neprodleně oznámili na farním úřadě. Děkujeme
     

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52