duben od 29. 4. do 6. 5. 2012 - 18. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - duben od 29. 4. do 6. 5. 2012 - 18. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
29.4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 8.00 za Vojtěcha Šošku, manželku, zetě a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
10.00 za farnost
13.30 slavnostní otevření vyhlídky
14.30 ohlédnutí za misiemi z roku 2011 s P. Markem Dundou a dalšími spolupracovníky
PO
30.4.
Pondělí po 4. neděli velikonoční nebo sv. Zikmunda, mučedníka nebo sv. Pia V., papeže 17.30 slavnostní zahájení májových pobožností
18.00
za Zdenku Galovu,její matku Boženu Slámovu, staré rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
ÚT
1.5.
Úterý po 4. neděli velikonoční nebo sv. Josefa, Dělníka    
   
ST
2.5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    
18.00 za Františka Kotlaříka, rodiče z obou stran, celou živou a zemřelou rodinu
ČT
3.5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 7.30
za rodiče Strakovy, za zemřelou a živou rodinu Kořínkovu, za dar zdraví a ochranu Panny Marie
19.00 Schůzka oraganizátorů Noci kostelů

4.5.
Pátek po 4. neděli velikonoční první pátek v měsíci 17.30 májová pobožnost - svátostné požehnání až po mši sv.
18.00 za Marii Černou, manžela, rodiče, dva syny, dceru a duše v očistci
SO
5.5.
Sobota po 4. neděli velikonoční 17.30 mariánské večeřadlo
18.00 na poděkování za 55 let společného života, Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších společných let
NE 6.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Antonína Cipryse, manželku Annu, staré rodiče Ciprysovy a Studénkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
10.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče Uhrovy a Gálovy a za Boží ochranu pro celou žijící rodinu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. dubna 2012:

Jubilanti:

  • - 55 let společného života - oslavili manželé Ludmila a Antonín Ciprysovi, ulice Nová
  • - 70 let oslavila paní Ludmila Gajdová, ulice Vinohrady

Oznámení:

  • - dnes odpoledne ve 13.30 hod. bude slavnostně otevřena vyhlídka zbudovaná na věži kostela, všichni jste srdečně zváni na slavnostní otevření. Přijede i otec Fratnišek, který se o zbudování vyhlídka zasloužil.
  • - dnes odpoledne ve 14.30 hod. je pozván do naší farnosti po roce opět otec Marek Dunda se svými spolupracovníky. Společně se ohlédneme za misiemi v roce 2011  - setkání je v kostele. Jste všichni srdečně zváni.

Návštěva nemocných

  • - v tomto týdnu začíná měsíc květen - měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti zahájíme v předvečer měsíce května v pondělí v 17.30 ! - pamatujeme na májové pobožnosti, vždy půl hodiny přede mší svatou a v neděli ve 14.30 hod.
  • - ve čtvrtek a pátek - první v měsíci - se uskuteční dopoledne pravidelná návštěva nemocných.
  • - v pátek od 17.00 hod. mají děti, které se připravují na 1. svaté přijímání první svatou zpověď - sejdeme se všichni v 17.00 hod. Bude krátká společná kající pobožnost a pak svatá zpověď.

Manželské ohlášky:

  • - Dne 12. 5. 2012 hodlají v našem kostele uzavřít manželství Zbyněk Uher, Nová 18, Lanžhot a Lucie Svačinová, Mlýnská 1151/21, Lanžhot. Jsou-li někomu známy překážky bránící uzavření platného církevního manželství, ať je neprodleně ozhnámí na farním úřadě. Děkujeme.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52