duben od 7. 4. do 14. 4. - 15. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) od 7. 4. do 14. 4. - 15. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
7.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 8.00 za Jana a Boženu Ciprysových a za Patera Zachariáše Bohuslava Tučka
10.00 za rodiče Uhrovy a Kohoutovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
14.30 Pobožnost k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání
PO
8.4.
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ    
18.00 za Václava Šošku, dceru, zetě a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ÚT
9.4.
Úterý po 2. neděli velikonoční    
   
ST
10.4.
Středa po 2. neděli velikonoční 18.00 za Jana Létala, rodiče, rodinu MIkuličovu a duše v očistci
18.45 setkání nad katechismem YOUCAT
ČT
11.4.
sv. Stanislava, biskupa a mučedníka mše svatá nebude ! Setkání kněží z děkanství, začíná se mší svatou v 9. hod. v Podivíně
19.00 setkání nad katechismem YOUCAT

12.4.
Pátek po 2. neděli velikonoční    
18.00 za Jana Klvaňu, oboje rodiče a celou žijící rodinu
SO
13.4.
Sobota po 2. neděli velikonoční nebo: sv. Martina I, papeže a mučedníka 7.30 za Josefa Mikuliče na 30ti letou památku a celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
  úklid kostela  - 5. skupina
14.00 kající pobožnost pro děti (1.sv. přijímání a školáci)
NE
14.4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Boženu Mrázovu se vzpomínkou na první výročí jejího úmrtí, manžela, rodiče a celou žijící rodinu
10.00 za Jaroslava Hostinského, rodiče, rodiče Hodonských a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. dubna 2013:

Jubilanti:

  • - 91 let se dožila paní Rozálie Benešová, ulice Dolní

Oznámení:

  • - Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při sbírce na opravu našeho lanžhotského kostela, sbírka na Boží Hod velikonoční vynesla 31 212,- Kč.
    - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi jsme se připojili ke křesťanům na celém světě výtěžkem 2210,- Kč z pokladniček u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán bůh zaplať.
    - v pondělí 15.4. po mši svaté v 18.45 hod. se koná schůze farní rady na faře, poznačte si do svých diářů.
    - v tomto týdnu bude opět setkání na katechismem katolické církve

Pozvání na V. brněnské bioetické dny

  •  Rada pro bioetiku ČBK, Moravskoslezská křesťanská akademie a další instituce pořádají ve dnech 3. – 4. 5. 2013 pod záštitou brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěch Cikrleho V. brněnské bioetické dny, zaměřené na ochranu počínajícího lidského života, včetně aktuální problematiky farmakologického potratu. Účast je vhodná pro laiky i pro kněze, prosíme o seznámení věřících s pořádáním konference. Přihlášky na e-mailové adrese prihlasky@bioetika.cz.
  • prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc., tajemník Rady ČBK pro bioetiku

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52