duben od 8. 4. do 15. 4. 2012 - 15. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - duben od 8. 4. do 15. 4. 2012 - 15. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
8.4.
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00 za Jana a Boženu Ciprysových, za pátera Zachariáše Bohuslava Tučka a duše v očistci
10.00 za farnost
14.30 svátostné požehnání
PO
9.4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 8.00 za manžele Uhrovy, jejich sourozence, rodinu Zonygovu s prosbou o dary Ducha sv. pro žijící rodinu
  Hrubá mše svatá nebude
ÚT
10.4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
Formační setkání na Petrově 2 od 9.30 - 15.00 hod.
15.00 Pohřeb paní Anny Krásné
ST
11.4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00 za rodiče Šimšovy a Poláchovy a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny a za duše v očistci
ČT
12.4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM nebude ! Rekolekce, mše svatá bude v Hlohovci v 9.00 hod.
19.00 Miniškola modlitby - I. a II. skupina v kostele

13.4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
15.00 Pohřeb paní Boženy Mrázové
SO
14.4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.30 za Jana a Terezii Kubíkovy a celou živou i zemřelou rodinu
   
NE
15.4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 8.00 za Pavla Třetinu, živou i zemřelou rodinu Třetinovu a Kovaříkovu a duše v očistci
10.00 za Bohumila Straku, Marii Bartošovu, staré rodiče a ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. dubna 2012:

Jubilanti:

80 let se dožila paní Marie Hostinská, ulice U Struhy II.

Oznámení:

Sbírka na Boží Hod velikonoční

 • - Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na opravy našeho lanžhotského kostela.
 • - dnes odpoledne ve 14.30 hod. svátostné požehnání a TE DEUM
 • - upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnostního velikonočního Třídení.
 • - příští sobotu se koná v Šaštíně pouť mužů, odjezd na kolech z náměstí ve 12.00 hod., odjezd auty ve 13.30 hod. od kostela, podrobnosti pouti (najdete na https://www.bazilika.sk/doma/organizovane-pute/put-muzov/); začátek pouti je ve 14.00 hod.; mše svatá v 18.00 hod.
 • - příští neděli slavíme neděli Božího milosrdenství, od Velkého pátku se někteří z vás modlí novénu.

Příprava na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje v roce 2013

 • - V rámci druhého roku přípravy na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje v roce 2013  již v naší farnosti  proběhl I.blok společné přípravy. Jednalo se o 8 setkání - Jak porozumět Bibli.
  II. blok společné přípravy začne ve čtvrtek a vyvrcholí obnovou svátosti biřmování na slavnost Ducha svatého. Bude se jednat o 4. setkání. Téma: "Miniškola modlitby". III. blok společné přípravy bude na podzim - podle domluvy a zájmu. Pro zájemce o přijetí svátosti biřmování budou všechny tři bloky přípravou k biřmování. Udílení svátosti biřmování bude koncem října v některé sousední farnosti - bude upřesněno.
  Na tato setkání, vás všechny farníky chci, co nejsrdečněji pozvat.

Zapište si do kalendáře!

 • - V neděli 29. 4. 2012 ve 14.30 hod. je pozván do naší farnosti po roce opět otec Marek Dunda, misionář s dalšími spolupracovníky. Společně se ohlédneme za misiemi v roce 2011. Jste všichni srdečně zváni, naplánujte si na toto setkání dopředu čas. Na farních stránkách v sekci Pastorační program jsou již několik měsíců dopředu uvedeny jednotlivé setkání či pouti, doporučujeme vaší pozornosti.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52