duben od 28. 4. do 5. 5. - 18. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle velikonoční od 28. 4. do 5. 5. - 18. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28.4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za farnost
10.00 za Ludmila Třetinovu se vzpomínkou na první výročí úmrtí, dvoje staré rodiče a duše v očistci
   
PO
29.4.
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy    
18.00 za rodinu Dubskou, Tesařovu a Uhlířovu a duše v očistci
ÚT
30.4.
Pondělí po 5. neděli velikonoční nebo sv. Zikmunda, mučedníka nebo sv. Pia V., papeže    
   
ST
1.5.
Středa po 5. neděli velikonoční nebo sv. Josefa, Dělníka STÁTNÍ SVÁTEK 8.00 za Františka Kotlaříka, dvoje staré rodiče, celou zemřelou rodinu za dar zdraví pro žijící rodiny
8.30 první májová pobožnost na začátku měsíce Panny Marie
ČT
2.5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 7.30 za farnost z nedělě 5.5. - ; po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; odpoledne od 18.00 do 19.00 hod.
  dopoledne návštěva nemocných

3.5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   dopoledne návštěva nemocných
17.20 májová pobožnost a svátostné požehnání
18.00 za zemřelou rodinu Třetinovu a Kovaříkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny a za duše v očistci
SO
4.5.
Sobota po 5. neděli velikonoční 16.00 na poděkování za 65 roků života s prosbou za zemřelé spolužáky
17.30 Mariánské večeřadlo
18.00 za Věru Uhrovu, manžela, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
NE
5.5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče Uhrovy a Gálovy s prosbou o Boží milosti pro žijící rodinu
10.00 za Františka Uhra, dceru Marii Žužičovu, manžela, celou zemřelou a živou rodinu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. dubna 2013:

Jubilanti:

  • - 55 let společného života oslavili manželé Anna a Vojtěch Trčkovi, ulice Stráže

Oznámení:

  • - šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 5. 5. 2013, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.
  • - na dnešní neděli byla vyhlášena pravidelná sbírka na opravy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • - tento týden začíná měsíc zasvěcený Panně Marii, před každou večerní mší svatou se budeme modlit růženec od 17.30 hod. v pátek a neděli navíc litanie a duchovní četbu.
  • - na první čtvrtek a pátek v měsíci proběhne pravidelná návštěva nemocných
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis v zadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a odpoledne od 18.00 do 19.00 hod.
     

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52