květen od 11. 5. do 18. 5. - 20. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

  4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 11. 5. do 18. 5. - 20. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
11. 5.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, Svátek matek 8.00 za fanost, především ženy a matky
10.00 za Cyrila Bartoše, zetě, vnuka, celou zemřelou i živou rodinu
14.30 májová pobožnost
PO
12. 5.
Pondělí po 4. neděli velikonoční    
18.30 za Boženu Mrázovu, manžela, rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
ÚT
13. 5.
Úterý po 4. neděli velikonoční    
   
ST
14. 5.
Svátek sv. Matěje, apoštola    
18.30 za Jana Vlašice, rodiče, Václava Rabušice, rodiče Hrubých, Darmovzalovy a rodinu Hostinovu
ČT
15. 5.
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční 7.30 za Votjěcha Uhra, rodiče, vnuka a dar zdraví pro žijící rodinu
9.00 setkání kněží z děkanství v Týnci

16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 18.00 májová pobožnost
18.30 za Ludvíka Ryčovského, syna, rodiče, rodiče Bartošovy, s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
SO
17. 5.
Sobota po 4. neděli velikonoční 7.30 za farnost z neděle 18.5.
  úklid kostela - 2. skupina
NE
18. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Annu Bartošovu, manžela Stanislava, jejich rodiče a celou živou rodinu
10.00 za Josefa Svačinu, manželku Boženu, staré rodiče, ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. května 2014:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožívá paní Marie Jeřábková, ulice Kostická

Oznámení:

  • - příští neděli po hrubé mši svaté píší děti, které letos mají slavnostní svaté přijímání závěrečný test na faře.
  • - na bočních oltářích máte ještě i dnes nádobky s Lurdskou vodou. Kdo má zájem, může se přežehnat. "Jdi a napij se z pramene a umyj se" (zjevení Panny Marie Bernardetě 25. února 1858). Pramen, který vytryskl, když Bernardeta podle pokynů Panny Marie hloubila v zemi, vytéká nyní rychlostí 122 400 litrů za den (85 litrů za minutu nebo 5000 litrů za hodinu). V této vodě se poutníci očišťují v jednoduchém skutku víry na duši i na těle. Je to voda, která vtéká do bazénků ve kteréch se mohou poutníci vykoupat s prosbou o uzdravení.
  • - k dnešnímu Svátku matek, vám všem ženám a matkám duchovní otec vyprošuje hojnost Božího požehnání a vnitřní pokoj a radost Krista zmrtvýchvstalého
  • - po hrubé mši svaté jste zváni městem na oslavu Svátku matek

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52