květen od 12. 5. do 19. 5. - 20. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

7. neděle velikonoční od 12. 5. do 19. 5. - 20. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
12.5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Den modliteb za sdělovací středky, Den matek 8.30 za Marii Holobrádkovu na 10ti letou památku, manžela, Františka Kycla a rodiče s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
14.30 májová pobožnost
17.00 mše svatá za farnost
PO
13.5.
Pondělí po 7. neděli velikonoční -- v Lanžhotě mše svatá nebude
  pouť do Žarošic - za farnost z neděle 19.5.
ÚT
14.5.
Svátek sv. Matěje, apoštola    
   
ST
15.5.
Středa po 7. neděli velikonoční    
18.00 za Cyrila Bartoše, vnuka Ilju, celou živou a zemřelou rodinu
ČT
16.5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 7.30 za Ladislava Tučka, staré rodiče Tučkovy a Uhrovy, jejich syna Jana a duše v očistci
   

17.5.
Pátek po 7. neděli velikonoční   15.00 pohřeb paní Boženy Gergelové v Kosticích
17.30 májová pobožnost
18.00 za rodinu Kořínkovu, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie
SO
18.5.
Sobota po 7. neděli velikonoční nebo sv. Jana I., papeže a mučedníka 7.30 za Jana a Terezii Kubíkovy, celou živou i zemřelou rodinu
19.00 modlitební vigilie
NE
19.5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za celou zemřelou rodinu Pyskatou a Hodonskou s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodiny
10.00 za rodinu Stráníkovu, Vališovu a jejich rodiče, za živou rodinu s prosbou o uzravení, Boží požehnání a ochranu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 12. května 2013:

Jubilanti:

 • - duchovní správce přeje všem ženám a matkám k dnešnímu Svátku matek hojnost Božího požehnání.
 • - 85 let se dožila paní Žofie Bartošová, ulice Havlíčkova
 • - 70 let se dožila paní Jiřina Kořínková, ulice Havlíčkova

Oznámení:

 • - Dětský tábor v Kněždubu. Termín: 15.-19.7.2013. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.
 • - dnes po ranní mši svaté na Náměstí se koná oslava Dne matek. V programu vystoupí děti, žáci základní školy a dechová hudba Fialenka. Všichni jste srdečně zváni. Večer v 17.00 hod. bude druhá mše svatá.
 • - dnes po požehnání - v 15.00 hod. je na faře setkáni organizátorů kostelů, mimo je je třeba roznést pozvánky na "Noc kostelů". Přijďte, kdo se budete podílet na roznášení.
 • - příští neděli 19. 5., ti kdo chtějí přispět na ochutnávku vín o noci kostelů mohou donést své vzorky na faru mezi ranní a hrubou mší svatou (nebo se osobně domluvit s Liborem Uhrem) 
 • - pro malý zájem o Mariánskou pouť 13. květena do Žarošic se ruší objednaný autobus. Doprava je možná individuálně - (osobními auty) - ■18:30 růženec
  ■19:00 mše svatá a světelný průvod (opat Marian Rudolf Kosík OPraem).
 • - před slavností Seslání Ducha svatého v sobotu v 19.00 hod. bude modlitební vigilie. Budeme si vyprošovat dary Ducha svatého pro sebe i naši farnost. Jsou také zvání maldí, kteří měli biřmování před dvěma roky.
 • - Sbírka na charitativní účely - v neděli 19. 5. 2013 se uskuteční ve všech kostelích naší diecéze sbírka na charitativní účely. O sbírce jste informováni plakátkem, který je od Diecézní charity Brno a je vyvěšen ve vstupu kostela

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52