květen od 13. 5. do 20. 5. - 20. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

6. neděle velikonoční - květen od 13. 5. do 20. 5. - 20. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
13.5.
6. neděle velikonoční 8.30 za Jana Šuláka, rodiče a za Ludvíka Fojtíka a duše v očistci
  druhá mše nebude
  Pouť do Žarošic - odjezd autobusu v 16.00 hodin od kostela.
PO
14.5.
Svátek sv. Matěje, apoštola 17.30 májová pobožnost
18.00 za Ladislava Tučka, rodiče, celou rodinu Uhrovu a duše v očistci
19.00 Schůze farní rady na faře
ÚT
15.5.
Úterý po 6. neděli velikonoční    
   
ST
16.5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 17.30 májová pobožnost
18.00 za Oldřicha a Zdeňku Tučkových, dceru Oldřišku a celou zemřelou rodinu
ČT
17.5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek - Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 17.30 májová pobožnost
18.00 za zemřelého Ludvíka Cipryse a jeho rodiče

18.5.
Pátek po 6. neděli velikonoční nebo sv. Jana I., papeže a mučedníka    
18.00 za Ladislava Čekala, oboje rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu
SO
19.5.
Sobota po 6. neděli velikonoční 7.30 za Jana Rabušice, rodiče Vlkovy a Rabušicovy, ze celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
   
NE
20.5.
7. neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky: Vzpomenout vhodným způsobem v přímluvách 8.00 za Cyrila Bartoše, rodiče, sourozence, vnuka a celou žijící rodinu
10.00 za farnost
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. května 2012:

Jubilanti:

 • - duchovní správce přeje všem ženám a matkám k dnešnímu Svátku matek hojnost Božího požehnání.

Oznámení:

Novéna k Duchu svatému

 • - Majové pobožnosti jsou půl hodiny před každou večerní mší svatou
 • - Ve čtvrtek na slavnost Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého.
 • - Dnes se koná pouť do Žarošic. Odjezd autobusu v 16.00 hod. od kostela. Program: v 18.30 hod. růženec v 19.00 hod. mše svatá.
 • - Příští neděli 20. 5.  bude pravidelná sbírka na splátku půjčky.
 • - Příští neděli 20.5. po ranní mši svaté, před hrubou a po hrubé mši svaté  se budou zapisovat úmysly na mše svaté na měsíce červenec, srpen a září
 • - Je možné se již přihlašovat na Katolickou charismatickou konferenci v Brně, která se uskuteční ve dnech 11. 7. až 15. 7. 2012. Podrobnosti na vývěsce kostela.
 • - V sobotu 26. 5. 2012 jsou děti s rodiči zvány na celostátní misijní pouť spojenou s misijním dnem dětí do Kroměříže. Podrobnosti na vývěsce kostela.
 • - V sobotu 26. 5. 2012 se uskuteční diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna. Ministranti z naší farnosti jsou také zvání, podrobnosti jsou již delší dobu na plakátku ve vývěsce kostela.

Zahájení Roku sv. Cyrila a Metoděje v Římě

 • - Jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje zahájí 25. 5. 2012 v Římě společně kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference, a Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a předseda Národní komise k přípravě cyrilometodějského jubilea. Bližší informace o možné účasti na pouti ve dnech 23. – 27. 5. 2012 poskytne poutní centrum královéhradeckého biskupství (tel. 731 646 800, e-mail ). Dle zprávy Tiskového střediska ČBK

Životní jubileum kardinála Miloslava Vlka

 • Emeritní arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se 17. 5. 2012 dožívá osmdesáti let. K oslavě jeho životního jubilea v pátek 18. 5. v 18 hodin zve do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze kardinál Dominik Duka, OP. Součástí oslav bude rovněž teologické symposium, které pořádá Katolická teologická fakulta UK 28. 5. 2012. Program bude uveden na internetových stránkách fakulty https://www.ktf.cuni.cz.

Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

 • Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 13. 5. 2012. I když dle pokynů z ACEB 04/2012 bude téhož dne čten pastýřský list ke světovému setkání rodin v Miláně, je vhodné při bohoslužbách na pronásledované křesťany pamatovat v přímluvách, případně se o nich zmínit jiným vhodným způsobem.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52