od 13.5. do 20.5. (20. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
13.5.
7. neděle velikonoční   8.00 Za Františka Kotlaříka, rodiče, rodiče Miklicovy, syna Zdeňka,
celou zemřelou rodinu a Boží požehnání pro živé rodiny
10.00 Za Ludvíka Svozila se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí,
celou zemřelou rodinu a duše v očistci
14.30 Májová pobožnost 
PO
14.5.
Svátek sv. Matěje, apoštola    
   
ÚT
15.5.
     
   
ST
16.5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
   
18.30 Za  Antonína Zapletala, manželku,
celou živou a zemřelou    
ČT
17.5.
    7.30 Za...
   

18.5.
     
18.30 Za Boženu Vlkovu se vzpomínkou 10. výročí úmrtí,
manžela, zetě Jendu Rabušice se vzpomínku 10. výročí úmrtí,
rodiče Rabušicovy, staré rodiče s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
SO
19.5.
    7.30 Za...
   
NE
20.5.
Slavnost Seslání Ducha svatého   8.00 Za Annu Bartošovu, manžela Stanislava, zetě,
rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu                                                             
10.00 Za Cyrila Bartoše, manželku Marii, oboje rodiče,
zetě, vnuka a živou rodinu                                             
14.30 Májová pobožnost             

Oznámení:

»  Dnes blahopřeji všem maminkám k jejich svátku, ať Vás Pán Bůh provází svým požehnáním.

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti před večerní mší sv. (St, Pá)od 18.00 hodin,
   v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Prosím o Vaši účast na májových pobožnostech.

» V pondělí nebude mše sv. z důvodu studijních dnů na Vranově u Brna.

» Kostelní sbírka příští neděle (20.5.) bude na Charitativní účely, plakátek je na vývěsce kostela.
   Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52