od 12.5. do 19.5. (20. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
12.5.
4. neděle velikonoční   8.00 Za
10.00 Za
14.30 Májová pobožnost 
PO
13.5.
     
  Za Marii Hakalovou, manžela, zetě a celou žijící a zemřelou rodinu.
ÚT
14.5.
Svátek sv. Matěje, apoštola    
   
ST
15.5.
     
18.30 Za rodinu Fojtíkovu, Horychovu, Trčkovu a k Panně Marii ustavičné pomoci za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.
ČT
16.5.
Svátek
sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
  7.30 Za
   

17.5.
     
18.30 Za rodiče Krásných, syna Jana, celou zemřelou rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu.
SO
18.5.
    7.30 Za
   
NE
19.5.
5. neděle velikonoční   8.00 Za  Annu Bartošovou, manžela Stanislava, zetě, rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.                                                      
10.00 Za Růženu Bartošovou a manžela, s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu.                                
14.30 Májová pobožnost             

Oznámení:

»  Dnes blahopřeji všem maminkám k jejich svátku, ať Vás Pán Bůh provází svým požehnáním.

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti před večerní mší sv. (St, Pá)od 18.00 hodin,
   v neděli odpoledne ve 14.30 hodin. Prosím o Vaši účast na májových pobožnostech.

» V pondělí nebude mše sv. z důvodu studijních dnů na Vranově u Brna.

» Kostelní sbírka příští neděle (20.5.) bude na Charitativní účely, plakátek je na vývěsce kostela.
   Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52