od 12.5. do 19.5. (20. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
12.5.
4. neděle velikonoční   8.00 Na úmysl dárce
10.00 Za Františka Uhra se vzpomínkou 1.výročí úmrtí, 
manželku Anastázii a rodiče z obou stran
14.30 Májová pobožnost 
PO
13.5.
     
18.30 Za Marii Hakalovou, manžela,
zetě a celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
14.5.
Svátek sv. Matěje, apoštola    
   
ST
15.5.
     
18.30 Za rodinu Fojtíkovu, Horychovu, Trčkovu
a ke cti Panny Marie ustavičné pomoci, 
za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
ČT
16.5.
Svátek
sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
  7.30 Za...
   

17.5.
     
18.30 Za rodiče Krásných, syna Jana, celou zemřelou rodinu
a Boží požehnání pro živou rodinu
SO
18.5.
    7.30 Za...
   
NE
19.5.
5. neděle velikonoční   8.00 Za  Annu Bartošovou, manžela Stanislava, zetě, rodiče
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu                                             
10.00 Za Růženu Bartošovou a manžela,
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu                        
14.30 Májová pobožnost             

Oznámení:

» Dnes blahopřeji všem maminkám k jejich svátku, ať Vás Pán Bůh provází svým
   požehnáním!

» V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti ve všední dny před večerní mší svatou,
   v pondělí, ve středu a v pátek od 18.00 hodin, v neděli odpoledne ve 14.30 hodin.
   Všichni jste srdečně zváni! Příští neděli (19.5.) půjde procesí od kostela k opravené
   soše sv. Jana Nepomuckého v polích, kde bude pobožnost a požehnání sochy v 15.00
   hodin.

»  V sobotu 18.5. se koná ve farnosti Rousínov Misijní den brněnské diecéze určený pro
    děti i dospělé. Na programu je mše sv. s otcem biskupem Vojtěchem, přednáška
    o Ekvádoru, hry a soutěže pro děti, workshopy, divadlo a misijní jarmark. Plakátek je
    na vývěsce. Rodiče s dětmi jsou srdečně zvány, využijte této příležitosti!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52