květen od 15. 5. do 22. 5. 20. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  od 15. 5. do 22. 5. 20. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
15. 5.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za Anastázii Uhlířovu, manžela a celou žijící a zemřelou rodinu a za farnost
10.00 za Jana Šuláka, rodiče, Ludvíka Fojtíka, celou zemřelou a živou rodinu
14.30  májová a svátostné požehnání
PO
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech    
18.30 za Jana Cipryse se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, jeho rodiče a dary Ducha svatého pro žijící rodinu
ÚT
17. 5.
Úterý 7. týdne v mezidobí    
   
ST
18. 5.
Středa 7. týdne v mezidobí nebo sv. Jana I., papeže a mučedníka   9.00 vizitace ve Valticích
18.30 za Antonína Zapletala, manželku a celou zemřelou i živou rodinu
ČT
19. 5.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze mše sv. nebude v 9.00 hod. mše svatá ve Valticích, po ní setkání kněží děkanství na faře
   

20. 5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera 18.00 majová pobožnost
18.30 za Ludvíka Ryčovského, syna Milana, rodiče Ryčovské a Bartošovy, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
SO
21. 5.
Svátek Výročí posvěcení katedrály v brněnské diecézi 7.30 za Josefku Košutkovu se vzpomínkou desátého výročí úmrtí, manžela Pavla se vzpomínkou dvacátého výročí úmrtí, za Františka a Marii Petrlových a duše v o čistci
14.30 svatá zpověď pro děti, rodiče, kmotry ... před Slavnostním svatým přijímáním
NE
22. 5.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za Annu Bartošovu, manžela Stanislava, rodiče Bartošovy a Ciprysovy a živou rodinu
10.00 za děti přistupující k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, sourozence a kmotry
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. května 2016:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožívá paní Růžena Švirgová, Komenského

Oznámení:

  • - dnes je sbírka na charitativní účely vyhlášení otcem biskupem. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost
  • - dnes se modlíme: V tyto dny, ve kterých si připomínáme 700. výročí narození otce vlasti, císaře a krále Karla IV., poděkujme Bohu za dar jeho života a v duchu jeho vlády prosme za požehnanou spolupráci mezi církví, občanskou společností a státem.
  • - na vývěsce kostela máte nově pozvání na Křesťanský hudební festival 24. - 26. 6. v Dolních Kounicích, pak pozvánku na Katolickou charismatickou konferenci od 6. do 10. července 2016 a na kurzy Spirituální dimenze člověka - Zdraví je dar, na které je možno se přihlásit - podrobněji na vývěsce.
  • - Po dnešní modlitbě před spaním končí doba velikonoční. Paškál se odnese z presbytáře ke křtitelnici a rozsvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu. Začíná liturgické mezidobí, první čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.
  • - příští neděli 22. 5. na ranní i na hrubé při slavnostním svatém příjímání bude naše farní pravidelná sbírka na opravy a údržbu našeho kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - v sobotu před Slavnostním svatým přijímáním bude ve 14.30 hod. společná svatá zpověď dětí, kmotrů, rodičů, prarodičů a dalších rodinných příslušníků. Přijede jeden cizí zpovědník. Využijte této příležirtosti ke svátosti smíření.
  • - poděkování za opravu vysavače
  • - Řazení průvodu Božího Těla: : kříž, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s Nejsvětější svátostí, zpěváci, hudba, lid.

Manželské ohlášky

     Petr Polák z Lanžhota a Iveta Salajková z Moravské Nové Vsi si udělí dne 18. 6. 2015 v 11.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.
     Jiří Jakubčík ze Šakvic a Liběna Štáhlová z Lanžhota si udělí dne 18. 6. 2015 v 12.30 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52